KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VIII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2012
Nowy Tomyśl 30 marca -1 kwietnia 2012

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010
KASSK 2011
TM w szkole

Index  | Prelegenci   | GościeGaleria Patroni  |  Partnerzy | Program  Uczestnicy | Grupy warsztat.  |  Kontakt  |   FAQ   | Linki

Witamy w serwisie VIII Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych
 

KASSK 2012 - "Cyfrowa edukacja,
czyli jak uczyć skutecznie i nowocześnie?"


P A R T N E R Z Y      S T R A T E G I C Z N I

  Konsorcjum FEN Cortland  

O G Ł O S Z E N I A

ZAPRASZAMY NA KASSK 2012 !!!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że trwają przygotowania do VIII edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2012. Tradycyjnie już Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym leży na sercu nowoczesność i wysoka jakość edukacji, dla tych którzy stale pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia.
Zapisy na Konferencje odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej http://kassk.pl . Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona pod koniec lutego 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.
          KASSK  organizowana jest jak zwykle przez Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu - szkoły otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia, a od 15 października 2008r. noszącej zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. Ubiegłoroczny tytuł PathFinder School zamieniliśmy na Mentor School, czyli najwyższą pozycję w ogólnoświatowym programie Partners in Learnig!
Od września 2011 nasze Gimnazjum znajduje się w gronie 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie! Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata, a nasze rozwiązania są wzorem dla innych. Chcemy też dzielić się nimi z Wami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji. Zmienia się nasza rzeczywistość. Mobilne technologie wykształciły cyfrowy styl życia (digital livestyle), stał się on podstawą zdobywania informacji i  wiedzy. Pora, aby szkoła wykorzystała ten potencjał. Chcemy, aby KASSK 2012 pokazała drogi do cyfrowej szkoły i cyfrowej edukacji, żeby była źródłem inspiracji dla wszystkich innowacyjnych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

     Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem znamienitych organizacji i instytucji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Główny nacisk położymy na poszczególnych komponentach rządowego programu "Cyfrowa szkoła" ("e-szkoła", "e-nauczyciel", "e-zasoby edukacyjne", "e-uczeń"). Dotyczą one szerokiego wykorzystania nowoczesnej technologii na wszystkich przedmiotach i etapach kształcenia. Chcemy również zwrócić uwagę na olbrzymią rolę informatyki w szkole i mówić silnym głosem o przywróceniu jej należnej rangi. Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

     Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.
     Naszym zamiarem jest również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, którymi chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Od października 2011 realizujemy unikalny w skali kraju projekt "technologie mobilne e szkole -iPad 2 w edukacji". Chcemy się z Państwem podzielić naszymi wrażeniami, trudnościami jakie pokonaliśmy i sukcesami, które przynosi realizacja projektu. Bardzo liczymy również na to, że dowiemy się wiele od innych, że podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami.

 
organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor gimnazjum
/-/ Andrzej Wałęsa