KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2011
Nowy Tomyśl 1-3 kwietnia 2011

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010

Index  |  Prelegenci  | GościeGaleria zdjęć Patroni  |  Partnerzy |  Program  Uczestnicy  | Grupy warsztat.  |  Kontakt   |   FAQ   |  Linki

Witamy w serwisie VII Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych

KASSK 2011 - "Szkoła w chmurach,
czyli nowe technologie wsparciem rozwoju każdego ucznia"


P A R T N E R Z Y      S T R A T E G I C Z N I

    

O G Ł O S Z E N I A

ZAPRASZAMY NA KASSK 2011 !!!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że trwają przygotowania do VII edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2011. Tradycyjnie już Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym leży na sercu nowoczesność i wysoka jakość edukacji, dla tych którzy stale pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia.
Zapisy na Konferencje odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej http://kassk.pl . Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona 8 lutego 2011 r. Ilość miejsc ograniczona.
          KASSK  organizowana jest jak zwykle przez Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu - szkoły otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia, a od 15 października 2008r. noszącej zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. Od września 2010 nasze Gimnazjum znajduje się w gronie 54 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie - otrzymaliśmy tytuł Pathfinder School w ogólnoświatowym programie Partners in Learning! Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata. Chcemy też dzielić się nimi z Wami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji. Chcemy, aby KASSK 2011 był jeszcze ciekawszy, wychodzący na przeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników - twórczych i innowacyjnych nauczycieli wykorzystujących lub chcących wykorzystywać w swej pracy nowoczesne technologie.

     Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem znamienitych organizacji i instytucji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Główny nacisk położymy na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich przedmiotach nauczania na różnych szczeblach edukacyjnych. Istotne miejsce zajmą też specjalne potrzeby edukacyjne, nie zabraknie też tematyki związanej z funkcjonowaniem ICIM. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

     Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.
     Naszym zamiarem jest również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, którymi chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Mamy rozbudowaną sieć lokalną obejmującą zasięgiem całą szkołę, 100% pokrycia sieci bezprzewodowej oraz zaawansowany system monitoringu. Posiadamy szkolną serwerownię, sami wykonaliśmy wszystkie projekty i prace. Mamy swoje doświadczenia z wdrażania projektu e-szkoła, wypracowaliśmy własne koncepcje i rozwiązania.  ale najbardziej liczymy na to, że dowiemy się wiele od innych, że podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami.

 
organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor gimnazjum
/-/ Andrzej Wałęsa