KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VIII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2012
Nowy Tomyśl 30 marca -1 kwietnia 2012

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010
KASSK 2011
TM w szkole

Index  | Prelegenci   | GościeGaleria Patroni  |  Partnerzy | Program  Uczestnicy | Grupy warsztat.  |  Kontakt  |   FAQ   | Linki

Prelegenci Konferencji
Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Tomasz Hodakowski

 

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego na Europę Centralną i Wschodnią, Intel.
Odpowiedzialny za działania Intela związane z rozwojem rynku technologii informacyjnych w edukacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Prowadzi programy pilotażowe zastosowania komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów.
W Intelu od 2004 roku, zajmował się m. in. współpracą z instytucjami sektora publicznego, izbami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami sektora “Enterprise” w Polsce. Był również odpowiedzialny za budowanie relacji z dostawcami sprzętu i integratorami systemów w ramach projektów IT, które miały na celu rozwój rynku i rozszerzanie współpracy z klientami.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.
Marcin Kempka

 

– Prezes Zarządu LIBRUS, początkowo wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS, przed reformą Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalista z dziedziny sieci komputerowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce. W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.
Ryszard Stefanowski

 

Bez niego nie byłoby mądrze zinformatyzowanych szkół w Wielkopolsce. Sprawia, że rzeczy z pozoru niemożliwe stają się realnie wdrożoną rzeczywistością. (przyp. DS)

 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału OFEK. Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku telekomunikacja. Od 21 lat związany z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Zajmuje się budową i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią informacyjną, Był współautorem strategii E-Wielkopolska opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski. Zespół, którym kieruje wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu metod kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej. W latach 2001-2004 kierował zespołem, który w ramach programu „Intel Theach to the Future” wdrożył systemy klasy B2B i B2C wspomagające zarządzanie tym niewątpliwie największym pozarządowym programem Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 68 000 osób. W latach 2004-2007 kierował dużymi projektami kształcenia w zakresie ICT w oświacie finansowanymi przez MEN. W roku 2006 zrealizował projekt szkoleń ICT dla 8700 nauczycieli a w roku 2007 trzy analogiczne projekty dla 18200 nauczycieli. W latach 2005-2007 kierował 8 projektami zrealizowanymi z funduszy EFS województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego pod wspólną nazwą Akademia Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) dla 9200 pracujących, odchodzących z rolnictwa i bezrobotnych. Akademia Społeczeństwa Informacyjnego jest nowatorskim system kształcenia dla dorosłych łącząca cechy blended learningu i indywidualnego toku nauczania, została zauważona i wybrana jako jeden z modelowych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 roku.

Jest inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska, programu, który wprowadził wiele zmian w wielkopolskiej oświacie.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk

Studia, stopnie i tytuły naukowe: Uniwersytet Wrocławski, matematyka – 1968; dr – 1973; dr hab. – 1980; prof. – 1991.

Staże i stypendia zagraniczne: University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung, Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA) 1996-1997. Visiting professor w: Washington State University, Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia 1991-1992.

Praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu 1984-1991, 1993-1996; pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80’ i 2004-2005). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Członkostwa: PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP, SNTI - Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (prezes). Funkcjez wyboru: Przedstawiciel Polski w TC3 - Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Ekspert PKA (od 2002).

Nagrody: nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002, nagroda im. Marka Cara (2010). Specjalizacja i działalność naukowa: matematyka – kombinatoryka, teoria grafów, informatyka – matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki.

Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Publikacje: ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 książek i podręczników, m.in. książki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice Hall 1983 oraz wydanie w jęz. polskim (współautor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa 1988-98 (wyd. 1-9, współautor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podręczniki i poradniki do informatyki dla szkół podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazjów (WSiP, Warszawa 2000) i szkół średnich (WSiP, Warszawa 2002-04). Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

Dewizy: robić lepiej to, co inni robią dobrze; łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny

Hobby: praca, historia komputerów (kolekcja mechanicznych kalkulatorów i maszyn do pisania), muzyka m.in. Chopin, Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre. Lektury: literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć.

Karol Augustyniak

 

Z firmą VULCAN związany od 4 lat.
Administrator aplikacji w „chmurze” oraz trener aplikacji UONET (e-dziennik), w tym m.in. w ramach projektu "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” (Urząd Miasta Zielona Góra).
Doświadczenie jako trener zdobyte także w ramach projektu Otwarta Platforma Edukacyjna dla administratorów.

Tomasz Babicz

 

Dyrektor Sprzedaży LIBRUS, Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe z Projektowania Systemów Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Od 6 lat związany z firmą LIBRUS , początkowo zajmował się szkoleniami oraz wdrożeniami systemów skierowanych do oświaty na terenie woj. mazowieckiego. Pomysłodawca i inicjator wielu rozwiązań wykorzystywanych w oprogramowaniu firmy LIBRUS.
Ma na swoim koncie ponad 150 wdrożeń Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (e-Dziennik).
Prywatnie: lubi programować w PHP oraz rozwiązywać zawiłości planów lekcji.

Paweł Budzik

 

Specjalista ds. sektora edukacyjnego w firmie Integrit Sp. z o.o..
Z wykształcenia inżynier informatyki, o specjalności informatyka w sterowaniu i zarządzaniu. Od 2004 roku związany z branżą informatyczno-edukacyjną. W latach 2005-2008 uczestniczył w realizacji kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę pracowni szkolnych oraz oprogramowania edukacyjnego dostarczanego do szkół na terenie całego kraju.
Działa również w sektorze zamówień publicznych związanych ze sprzętem IT, edukacją i usługami informatycznymi.

Marcin Cały

 

Specjalista ds. marketingu w wydawnictwie Migra. Związany z wydawnictwem od początku jego istnienia.

Dba o przekazywanie nauczycielom informacji o ofercie wydawnictwa, opiekuje się witryną internetową, przygotowuje projekty materiałów reklamowych i promocyjnych, zajmuje się dystrybucją gratisowych egzemplarzy książek.

Tworzy też aplikacje internetowe. Uwagami i pomysłami wspiera Autorkę w zakresie nowych technologii i zagadnień związanych z tworzeniem witryn internetowych.

W wolnym czasie fotografuje, uprawia turystykę rowerową i żeglarstwo.

Robert Celuch

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży. Od 2003 r realizuje zajęcia w oparciu o platformę Apple Macintosh. Wraz z uczniami swojej szkoły od 2005 r. realizował pierwszy w kraju oficjalny szkolny podkast. Prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 r. Apple Certified Trainer w dziedzinie Mac OS X oraz Mac OS X Server. Od 2007 Apple Distinguished Educator. W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży od 2008 r. prowadzi jedno z dwóch w Polsce Apple Authorized Training Center for Education. Współpracuje z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Od 2011 roku jest jest certyfikowanym trenerem Apple Professional Development.

Przemysław Dudasz

 

Absolwent Politechniki Krakowskiej specjalności Automatyka i Robotyka. Od 2005 informatyk Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W 2007 roku rozpoczął we Włoszech współpracę z japońskim koncernem AMADA. Jako wdrożeniowiec systemów CAD/CAM/CAE i członek AMADA EUROPE SOFTWARE CENTER wprowadzał nowoczesne systemy produkcyjne w takich korporacjach, jak Scandia (Szwecja), Stengel GmbH (Niemcy), Burassou (Francja), Maqinaria (Hiszpania), Kotłomontaż (Polska).
W latach 2008 - 2010 pracował w firmie Verx, zajmującej się nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi. Jako kierownik działu szkoleń był odpowiedzialny za wsparcie techniczne i szkolenia dla nauczycieli.
Od stycznia tego roku zatrudniony w firmie EGIS na stanowisku Specjalisty ds. Produktów Multimedialnych.

Jarosław Drzeżdżon

 

Od wielu lat zajmuje się e-learningiem w edukacji. Nauczyciel informatyki i matematyki w VLO w Gdańsku, wykładowca w Akademii IT TEB Gdynia. Systematycznie dokumentuje swoją wiedzę poprzez certyfikowanie ( MC SA, MCP, MCTS, CNA 6.5, CLP 10, CLA 10). Dodatkowo zajmuje się doradztwem metodycznym z matematyki w OKUN w Gdańsku. Ostatnio zaangażowany w zajęcia z uczniami zdolnymi w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".

Dorota Gawrońska - Popa

 

Dorota Gawrońska-Popa Prezes Zarządu wydawnictwa matematycznego Megawiedza. Pomysłodawca, współtwórca i założyciel portalu edukacyjnego www.MegaMatma.pl Matematyk z wykształcenia, informatyk z powołania i manager w praktyce. Współautor książki "Procenty w otaczającym nas świecie". Pasjonat nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Prywatnie uwielbia Włochy, dobre wino, słońce i morze. Dom w Toskanii to niespełnione marzenie i cel na spokojną przyszłość.

Michał Tycjan Grześlak

 

Trener i konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Instruktor Akademii Cisco, Trener projektu „Intel – Nauczanie ku Przyszłości”. Egzaminator ECDL oraz ECDL e-Citizen. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli 2011. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel informatyki w Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie a także administruje tamtejszą siecią komputerową. Współtworzy dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Grażyna Koba

 

Autorka ponad 50 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Przejrzysty i atrakcyjny sposób pisania, nawet o trudnych zagadnieniach, powoduje, że jej podręczniki inspirują do prowadzenia interesujących, efektywnych zajęć i spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła jedną z pierwszych w Polsce autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa firmy MIGRA i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.

Lubi podróże, morze, taniec, malarstwo, poezję i… żużel.

Krzysztof Kolanowski

 

Specjalista do spraw Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS.

Przez 17 lat nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Poznaniu, liczne nagrody dyrektora, praca z młodzieżą. Jego atutem jest dobra znajomość środowiska nauczycielskiego i technologii informatycznych skutkująca ponadprzeciętną zdolnością rozumienia potrzeb nauczycieli.

W życiu prywatnym ojciec trójki dzieci, jego pasją jest historia i polityka.

Marcin Kwieciński

 

Doradca. Praktyk. Twórca.

Tworzy skutecznych profesjonalistów. Doradza kadrze zarządzającej nowoczesnych organizacji na temat efektywnego działania, budowania skutecznych zespołów oraz tworzeniu kultury wydajnej pracy.

Pomaga tworzyć zespoły profesjonalistów osiągające ponadprzeciętne rezultaty, pracujące wydajnie, z poszanowaniem czasu swojego i współpracowników. Dzieli się wiedzą w jaki sposób skutecznie pracować i znajdować czas na cieszenie się pełnią życia.

Doradzał i szkolił profesjonalistów w przedsiębiorstwach, administracji publicznej oraz organizacjach non-profit w Polsce i za granicą (m.in.: Microsoft, Polkomtel, T-Mobile, Citi Handlowy, Union Investment, Honda, DHL, OrlenOil, Sudzucker, Asseco, eholiday.pl, Policja, Poczta Polska, Narodowy Bank Polski).

Z zamiłowaniem zgłębia obszary zarządzania sobą w czasie, efektywności pracowników działających w gospodarce opartej na wiedzy oraz tematykę psychologii przywództwa. Praktyk metodyki „Getting Things Done". Uczestnik szkoleń i seminariów prowadzonych przez współczesne autorytety w zakresie produktywności (m.in.: przez Davida Allena, twórcę metodyki „Getting Things Done”). Poza pracą rozwija pasje związane z lotnictwem i fotografią.

Angelika Listowska

 

Absolwentka Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2010 pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu jako nauczycielka języka niemieckiego.

Od dwóch lat uczy w tzw. e-klasach, w których wykorzystuje nowinki technologiczne, jakimi dysponuje szkoła.

Prywatnie: słuchanie muzyki (obecnie Norah Jones i Sarah Brightman), czytanie książek (głównie kryminałów), jazda na rolkach i rowerze.

Mariusz Maciaś

 

Menadżer Klienta Kluczowego w sektorze edukacyjnym firmy Integrit Sp. z o.o..
Przez ostatnie 11 lat pracował w jednym z czołowych wydawnictw podręczników szkolnych.
Na co dzień utrzymuje bezpośredni kontakt ze szkołami oraz firmami partnerskimi, przekazuje nauczycielom informacje o aktualnej ofercie firmy, uczestniczy w konferencjach, prezentacjach oraz szkoleniach dla rynku edukacyjnego.
Łukasz Majek

 

Kierownik Wsparcia Technicznego w firmie ArcaBit. Od wielu lat związany z branżą bezpieczeństwa komputerowego. Specjalista w dziedzinie wdrożeń i administracji systemów bezpieczeństwa. Obecnie nadzoruje pracę najpopularniejszego programu antywirusowego ArcaVir u stale rosnącej rzeszy użytkowników, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wspiera również rozwój produktu od strony funkcjonalnej.
Wielokrotnie prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych sieci komputerowych z zakresu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieodpowiednimi treściami internetowymi.
Wojciech Matecki

 

Wojciech Matecki swoją karierę i jednocześnie przygodę z firmą ASUS rozpoczął w maju 2010, gdzie zajmował się wsparciem sprzedaży produktów komponentowych ASUS na rynku Polski północnej i zachodniej, jak Odra długa.
Wraz z rozwojem firmy i rosnącymi potrzebami rynku na precyzyjną wiedzę produktową Wojtek dołączył do działu marketingu ASUS, gdzie od września 2011 roku prowadzi ogólnopolskie szkolenia produktowe dla partnerów handlowych ASUS.
Szczegółowa znajomość rynku IT, jak i szeroka znajomość oferty tegoż rynku sprawia, że szkolenia prowadzone przez Wojtka mają charakter obiektywny, konkretny i detaliczny.
Maria Neubauer-Darska

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Od 19-stu lat pracuje jako lektor języka angielskiego.
Obecnie jest koordynatorem międzynarodowego trzyletniego projektu British Council pod hasłem Connecting Classrooms, którego liderzy (uczniowie) współpracują w języku angielskim w trybie online, nad szukaniem rozwiązań dla problemów społecznych jakie dotykają współczesnych nastolatków w Szkocji, Hiszpanii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie. Jest koordynatorem językowym w programie Microsoft Partners in Learning. W 2010 roku Maria aktywnie uczestniczyła w projekcie E-WIELKOPOLSKA SZKOŁA poświęconym propagowaniu zastosowania nowych technologii we współczesnej edukacji. Od dwóch lat jest nauczycielem w e-klasie, gdzie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu.
Bożena Nowak

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
Szkolny koordynator TI. Propagator zastosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów szczególnie matematyki.
Od 2002 roku Apple Distinguished Educator. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach i zjazdach użytkowników zarówno komputerów Macintosh jak i PC-tów. Szkoli nauczycieli w zakresie TI. Od 2011 roku Apple Professional Development Trainer.
Lubi turystykę kajakową i rowerową.
Jacek Nowak

 

komputerami Apple “na poważnie” zajmuje się od 2003 roku, jest ich pasjonatem i aktywnym propagatorem. W 2003 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Studiował na Royal Institute of Technology w Sztokholmie, gdzie przygotował i obronił swoją prace magisterską. W ramach projektów “Pracownie Komputerowe dla Szkół” prowadził szkolenia dla nauczycieli, w tym opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, z zakresu Mac OS X i Mac OS X Server. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 roku Certyfikowany Trener Apple w zakresie Mac OS X i Mac OS X Server.
Od 2008 roku Wzorcowy Edukator Apple, od 2009 Certyfikowany Trener Apple w zakresie Xsan 2.
Na co dzień, poza prowadzeniem zajęć, zajmuje się konfiguracją i administracją sieci komputerowych.
Joanna Olszewska

 

– specjalista ds. nowoczesnych pomocy edukacyjnych w wydawnictwie pwn.pl z wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Kiedyś nauczycielka języka niemieckiego, obecnie entuzjastka nowych metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Prywatnie lubi długie spacery z psem (pies lubi je jeszcze bardziej :-) oraz jest miłośniczką kina
Wojciech Pacholec

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Asystent w Instytucie Informatyczno-Technicznym Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Uczy multimediów, systemów operacyjnych i zastosowania komputerów w edukacji. Opiekun IT Academy Lokalnej i IT Academy Essentials. Mentor drużyn startujących w Imagine Cup. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "ETI.NET" i "PR.NET". Współorganizator na Politechnice Radomskiej Adobe Day, Microsoft Day. Entuzjasta nowoczesnych technologii. Zapalony użytkownik tabletów Wacoma. Zainteresowania: muzyka jazzowa, poważna, akwarystyka, pływanie, aktywny wypoczynek, fotografia.
Karolina Pankiewicz

 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Filologia Polska oraz Podyplomowego Studium Logopedii .
Pięć lat temu przez przypadek trafiła do handlu w branży IT . Łącząc nauczanie ze sprzedażą w 2011 roku zdobyła tytuł Trenera Sprzedaży. W firmie AB S.A. obejmuje stanowisko Regonal Key Account Menager w dziale Rozwiązań zaawansowanych.
Latem uprawia turystykę rowerową, zimą jeździ na snowboardzie.
Grzegorz Piątas

lat 45, absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyśłu. Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Praktyk. Od dwóch lat prowadzi w e-klasach nowotomyskiego Gimnazjum lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne.
Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Dominika Rodak

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W firmie ProgMan S.A. pracuje od 2009 roku.
Zajmuje się rozwojem systemów zarządzania oświatą.
Prywatnie: kocha taniec, spanie i jedzenie (kolejność przypadkowa), a wolny czas spędza pokonując kilometry na rowerze, głównie stacjonarnym.
Artur Rudnicki

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Uczy sieci komputerowych i systemów operacyjnych. Obecnie testuje nową DVD kolekcję 2012 dla polskich szkół.
W swojej szkole wdrożył IT Academy Advance oraz NATP. Organizator konferencji informatycznych w Radomiu. Zainteresowania: mocna muzyka, sport, no i oczywiście komputery.
Dariusz Stachecki

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, egzaminator OKE, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD).

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w programie eSzkoła Wielkopolska. Jest liderem szkolnym w programie Microsoft Partners in Learning. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie). Tytuł: Przyjaciel ECDL w PTI. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.

Arkadiusz Stefan

 

nauczyciel dyplomowany; ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej.

Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. W latach 2001 – 2006 brał czynny udział w realizowanych przez MEN projektach dotyczących wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny.

Autor książek i artykułów. Obecnie zajmuje się problemami wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym.

Certyfikowany Konsultant Edukacyjny SMART.

Zainteresowania: gra na tubie. Prywatnie: żona Grażyna i 6-letnia córka Gabriela.

Katarzyna Szarańska-Buda

 

Pszczelarka i nauczycielka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i London College of English.
Pracuję jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole gimnazjalnej i w szkole podstawowej. Od września br. wprowadzam aplikacje z iPada na moich lekcjach, którymi nadal jestem zachwycona. Od tego czasu zajmuję się głębiej problemami wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym.
Prywatnie: założycielka Centrum Kreatywnej Matki, właścicielka dwudziestoczterorodzinnej pasieki, mama dwóch chłopców, żona jednego męża, fascynatka kulturą i religią innych krajów, ćwiczę karate.
Andrzej Szymczak

 

Przez wiele lat nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz technologii informacyjnej w liceum i technikum w Warszawie.

Wszystkimi sposobami rozbudowuje sieć i pracownie komputerowe w swojej szkole. Szuka prostych rozwiązań na skuteczne zastosowania TI w praktyce. Szczególnie zajmuje się zastosowaniami prostych CMS-ów.

Chętnie ucieka z miasta do lasu i nad jeziora. Lubi fotografię cyfrową, modele zdalnie sterowane, strzelectwo sportowe i ogrodnictwo.

W czasie wakacji stara się unikać komputerów.

Maciej Tyran

 

– dyrektor handlowy wydawnictwa pwn.pl, związany z firmą od 1998 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Brał czynny udział w realizacji wielu projektów edukacyjnych (m.in. „Pracownie komputerowe dla szkół”), a od 2009 roku stoi na czele projektu „Fizyka jest ciekawa” (projekt ten wybrany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wzorcowy przykład realizowania dobrych praktyk). W wolnych chwilach nurkuje i biega na długich dystansach, prywatnie szczęśliwy mąż swej żony Ani oraz troskliwy tata trojga pociech.
Ewa Walkowiak

 

Z firmą VULCAN związana od 5 lat.
Trener aplikacji: Arkusz organizacyjny i UONET (e-dziennik).
Absolwentka UAM w Poznaniu.
Zainteresowania skoncentrowane wokół szeroko pojętej digitalizacji w edukacji . Hobby: podróże.
Sebastian Wasiołka

 

Starszy Trener w firmie Young Digital Planet S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki i edukacji.
Autor nowej podstawy programowej w zawodzie technik teleinformatyk. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kierownik projektów e-learningowych, promotor edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego.
Prowadzi liczne szkolenia dla środowiska edukacyjnego, m.in. z wykorzystania nowoczesnych urządzeń prezentacyjnych w procesie dydaktycznym. Nauczyciel dyplomowany, otrzymał wiele nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej, m.in.: Brązowy Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę "Zasłużony dla rozwoju województwa Śląskiego", Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.
Mistrz Świata w szpadzie, brązowy medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Za osiągnięcia sportowe otrzymał Nagrodę Ministra Sportu. Zainteresowania: sport, podróże, muzyka. Prywatnie: żona Barbara oraz 8-letnia córeczka Karolinka – tancerka i gimnastyczka artystyczna, talent Pomorza 2010r. i 2011r.
Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 12 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych.
W latach do 2009 - 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Redaktor Naczelny "Uczę Nowocześnie".

Leszek Woźniak

 

Specjalista ds. sektora edukacyjnego w firmie Integrit Sp. z o.o..

Z wykształcenia inżynier telekomunikacji, o specjalności systemy telekomunikacyjne, a wcześniej technik elektronik o specjalności systemy komputerowe. Z branżą IT związany od 1994 roku, a od 2007 związany z branżą informatyczno-edukacyjną. W latach 2007-2008 uczestniczył w realizacji kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę pracowni szkolnych oraz oprogramowania edukacyjnego dostarczanego do szkół na terenie całego kraju.

Oprócz sektora edukacyjnego działa również w sektorze zamówień publicznych związanych ze sprzętem IT i usługami informatycznymi.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH