KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VIII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2012
Nowy Tomyśl 30 marca -1 kwietnia 2012

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010
KASSK 2011
TM w szkole

Index  | Prelegenci   | GościeGaleria Patroni  |  Partnerzy | Program  Uczestnicy | Grupy warsztat.  |  Kontakt  |   FAQ   | Linki

Goście VIII Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych
Janusz Krupa - Departament Programów Nauczania i Podręczników - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krzysztof Klefas - Departament Programów Nauczania i Podręczników - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Irena Pyszyńska - Królak Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomyśla
Zbigniew Markowski  - przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego
prof. dr hab. Maciej M. Sysło - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Dylak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mikołaj Morzy - prezes OW PTI
Ewa Sumowska - Wielkopolski Koordynator ECDL
Roman Rajewicz - Kanclerz Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
Dominik Handzewniak - prodziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
Grzegorz Kulik - organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Jacek Kawałek - organizator Kołobrzeskich Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych
Artur Rudnicki - organizator konferencji w Radomiu
Wioletta Sadowska - organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Paweł Szymoniak - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Andrzej Jerzy Mróz - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Krzysztof Kurszewski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Piotr Patora - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ryszard Perkowski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Lublinie
Krzysztof Sochoń - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Jan Pawłowski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Krzysztof Jakub Święcicki - redaktor EduStyle.pl

Ryszard Stefanowski - dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej

Romuald Zieliński Główny Koordynator ds. merytorycznych, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Cecylia Szymańska-Ban - Microsoft
Małgorzata Snarska - Szef Programu Partners in Learning, Microsoft
Agnieszka Borowiecka - OEIiZK
Maciej Borowiecki - OEIiZK
Małgorzata Szczepanik - Apple
Karolina Kot - Cortland
Jan Polak - Apple Education Mentor
Marcin Kempka - prezes Librus Sp. z o.o.
Tomasz Hodakowski - Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland
Bartek  Boczkaja - Prezes Zarządu Konsorcjum FEN
Maria Sołtan - Image Recording Solution
Michał Sołtan  - Image Recording Solution
Maciej Kułak - redaktor naczelny Uczę Nowocześnie
Mirosław Kozłowski - Tygodnik "Nasz Dzień po Dniu"
Dariusz Andrzejewski - dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni
Władysław Ceglecki - dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Bukowcu
Mirosława Chmielewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej
Sylwia Czarnecka - dyrektor Gimnazjum w Borui Kościelnej
Łukasz Frański - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Genowefa Hreczyńska - dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
Krzysztof Magdans - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
Marek Polcyn - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Mirosława Rostkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym
Małgorzata Ruta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytomyślu
Zdzisław Szymczak  - dyrektor Ośrodka Oświaty i Sportu
Aldona Szofer - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Tomyślu
Ryszard Tratwal - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
Genowefa Wasiak - dyrektor Zespołu Szkół w Opalenicy
Tomasz Wlekły - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH