KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index   |   Prelegenci   |  Materiały |  Rejestracja | Patroni   |  Partnerzy   |  Program  Uczestnicy   |    Warsztaty  |   Kontakt    |  FAQ  

P A R T N E R Z Y      S T R A T E G I C Z N I
   
O G Ł O S Z E N I A
ZAPRASZAMY NA KASSK 2018 !!!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że trwają przygotowania do XIV edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2018. Konferencja jak zwykle przeznaczona jest dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych  nowoczesną, wysokiej jakości edukacją, dla tych którzy pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia.
Zapisy na Konferencje odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej (zakładka rejestracja)
          KASSK  organizowana jest jak przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, w którą po reformie oświaty zostało przekształcone nowotomyskie gimnazjum. Naszą szkołę tworzą ludzie, którzy pozostali ci sami, zatem nasze idee, nasze pasje pozostały bez zmian. Wciąż mówimy o sobie, że jesteśmy  szkołą otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia. Będąc spadkobiercą Gimnazjum z dumą nosimy tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY, a w tym roku szkolnym, już jako szkoła podstawowa uzyskaliśmy tytuł Microsoft Showcase School  Nieustannie podejmujemy innowacyjne próby mądrego wykorzystania technologii w edukacji, która efektywnie wspiera proces dydaktyczno - wychowawczy w naszej szkole. Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata, a nasze rozwiązania są wzorem dla innych. Chcemy też dzielić się nimi z Wami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV już Konferencji. Zmienia się nasza rzeczywistość. Mobilne technologie wykształciły cyfrowy styl życia (digital lifestyle), stał się on podstawą zdobywania informacji i  wiedzy. Pora, aby szkoła wykorzystała ten potencjał. Już siódmy rok realizujemy własny program "iPad w edukacji".
Chcemy, aby KASSK 2018 pokazała drogi do cyfrowej szkoły i cyfrowej edukacji, żeby była źródłem inspiracji dla wszystkich innowacyjnych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.
Pragniemy również podzielić się z Wami "wizją i refleksją cyfrowej szkoły", czyli tym co się udało, a co nie. Będziemy również dzielić się naszymi pomysłami, wymieniać doświadczeniami z realizacji programu "Aktywna Tablica". Reforma systemu edukacji, a co za tym idzie nowe podstawy programowe i nauka programowania od najmłodszych lat, na wszystkich szczeblach edukacji, stawiają nowe wymagania wobec nauczycieli. W jaki sposób efektywnie i mądrze wspomóc nauczycieli? Jak zmodernizować system kształcenia nauczycieli informatyki? W jaki sposób uczyć się od samych siebie? - to tylko niektóre pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi na KASSK 2018.
Chcemy także wymienić się doświadczeniami zdobytymi w pierwszym roku reformy edukacji, realizacji zadań nowej podstawy programowej informatyki w klasach siódmych, czwartych i edukacji wczesnoszkolnej.

     Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem znamienitych organizacji i instytucji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Zapraszamy wybitnych prelegentów, autorytetów w dziedzinie informatyki, edukacji i mediów. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

     Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.

 
organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor
/-/ Andrzej Wałęsa