KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index   |   Prelegenci   |  Materiały |  Rejestracja | Patroni   |  Partnerzy   |  Program  Uczestnicy   |    Warsztaty  |   Kontakt    |  FAQ  

Prelegenci KASSK 2018
prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Agata Kapica
Manager Programu Microsoft dla Edukacji

 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.

Kontakt: agata.kapica@microsoft.com

dr Anna Beata Kwiatkowska

 

doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki (UW), wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2012 roku jest wiceprzewodniczącą Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2010 roku jej działalność dotycząca propagowania informatyki została doceniona statuetką InfoStar, w 2015 roku nagrodą Marka Cara za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej zarówno wśród uczniów i studentów, jak i nauczycieli oraz organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej, w roku 2017 znalazła się na liście 100 osób w kraju mających największy wpływ na rozwój umiejętności cyfrowych.

Organizatorka czternastu edycji Konferencji "Informatyka w Edukacji" oraz siedmiu edycji próbnej matury z informatyki. Współorganizatorka jedenastu edycji polskich Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr i czterech edycji polskich Godziny Kodowania. Prowadzi ponadto autorskie klasy informatyczne w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

Zainteresowania informatyczne skupia wokół matematyki dyskretnej, a w szczególności teorii grafów. Zaangażowana w prace związane z Olimpiadą Informatyczną od początku jej istnienia, najpierw jako członek Komitetu Okręgowego, teraz jako członek Komitetu Głównego. Od piętnastu lat jest Prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego działania skupiają się wokół edukacji informatycznej.

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktoryzował się i habilitował (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (do 30 września 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełnił funkcję kierownika Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych). Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci) oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań jest poszukiwanie i budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się, a także analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych. Od kilkunastu lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Jest organizatorem 26 sympozjów naukowych "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA". Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom nowych mediów i narzędzi technologii informacyjnej. Jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem - między innymi - Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej), Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

W przeszłości uprawiał sport - był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS "Cracovia", notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata. Do dziś jazdę na rowerze (górskim) na dystansach 100-160 km oraz wędrówki po wysokogórskich szlakach tatrzańskich i alpejskich traktuje jako najlepszą formę czynnego wypoczynku. Uważa, że udało mu się zrealizować piękną maksymę życiową: "Znajdź sobie pracę, którą lubisz, a całe życie nie będziesz pracować", co oznacza, że aktywność naukowa i dydaktyczna stała się pasją, dostarczającą wielu radości i zawodowej satysfakcji. Za osiągnięcia w tym obszarze został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Andrzej Musisz

 

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, aktualnie pełniąc w niej funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: eSzkoła Wielkopolska, Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, eSzkoła Moja Wielkopolska, czy Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.


W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM.

Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.

Artur Rudnicki
Konsultant Microsoft dla Edukacji

Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: "Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej".

Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.

Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk.

Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.

 Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/)

w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.

Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.

W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Cecylia Szymańska

 

absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego.

 

Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.

Rozwija innowacyjne projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.

 

Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne. Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.

Janusz S. Wierzbicki
Konsultant Microsoft dla Edukacji, Konsultant OEIiZK

http://jswierzbicki.pl;

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konsultant Microsoft dla Edukacji. Trener w programach: MIE oraz w programie APD. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie - ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć - m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN - epodreczniki.pl (w części dotyczącej programowanie dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Współtwórca i autor magazynu EduFakty - Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013. Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Joanna Apanasewicz

 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w “Małej Szkole” Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim.

Od wielu lat wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, w tym tablety. Uczy podstaw programowania realizując program "Mistrzowie Kodowania".

Jest autorką wielu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK. Trenerka w programie Mistrzowie Kodowania, Superbelferka, prelegentka na wielu konferencjach (m.in. Inspiracje, Inspiracje Wczesnoszkolne, Lepsza Edukacja, KASSK, Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli).

Lucyna Bernaczyk

 

Nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Interesuje się e-learningiem oraz wykorzystaniem narzędzi TIK i multimediów w nauczaniu i autodydaktyce (absolwentka studiów podyplomowych E-learning dla polskiej szkoły na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Fanka pozyskiwania wiedzy poprzez webinaria i kursy MOOC na platformach międzynarodowych.

Zainteresowania pozazawodowe: język francuski, literatura, film, brytyjskie programy komediowe i popularnonaukowe.

Agnieszka Borowiecka

 

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

WWspółautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.

Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Maciej Borowiecki

 

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.

PPrzez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Beata Borysiewicz

 

wiceprezes i współzałożycielka firmy Mentor.

 

Od 16 lat zajmuje się strategią, polityką oraz kształtowaniem wizerunku firmy.

 

Jej zadaniem jest też dobór właściwej oferty i czuwanie nad jakością produktów i obsługi. Zorientowana na potrzeby społeczności lokalnej.

 

Prywatnie żona i mama dwóch córeczek, entuzjastka podróży i dobrej, zdrowej kuchni.

Paweł Czerwony

 

pełni funkcję Szefa Sprzedaży i Marketingu w BeCREO Technologies Ekspert ds. Edukacji Interaktywnej, z pasją edukuje rynek w zakresie nowych technologii i wspomaga rozwój produktów.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Holmes Institute w Sydney. Od 2004 roku pracuje w branży nowych technologii dla edukacji (m.in. Vulcan, vm.pl, WSiP, Verx, Multiedukacja.pl, Funmedia, NETICTECH, BeCREO Technologies). Jest właścicielem firmy Consultingowej Czerwony Business & Education, a także Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy MEN oraz wykładowcą na kilku uczelniach.

Ma doświadczenie w działalności na rynkach zagranicznych (m.in. Australia i Rosja).

Michał Filipek

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Informatyka. Od 12 lat związany z branżą telekomunikacyjną.

TTrener Mikrotik, współwłaściciel Mikrotik Warsaw Training Center. Pracował między innymi na stanowiskach: Specjalista ds. Utrzymania Sieci w Sekcji Monitoringu Sieci Szkieletowej T-Mobile Polska, Specjalista ds. Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych w Intelligent Technologies SA, będąc w głównej mierze odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój systemów głosowych.

Posiada wiedzę z zakresu technologii VoIP, TDM (DSS1, SS7), SDH oraz sieci IP.

Prywatnie pasjonat żeglarstwa, fotografii i tenisa ziemnego.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Jarosław Kałasz

 

Z wykształcenia absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Poznańskiej.

 

 Udało mu się połączyć pasję z biznesem. Jest współzałożycielem firmy GO4Robot Sp. z o. o. , która promuję edukację robotyki i programowania przy wykorzystywaniu klocków LEGO ®. Z klocków potrafi zrobić niemal wszystko.

 

Od 3 lat prowadzi kursy doszkalające dla nauczycieli. Podczas prowadzenia zajęć zaraża swoją pasją i pozytywnym nastawieniem.

Zbigniew Karwasiński

 

Trener, konsultant ds. edukacji w Dziale Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego, współtwórca gry Scottie Go! i zestawu do nauki podstaw programowania BeCreo.

Współautor scenariuszy i projektów edukacyjnych.

Koordynator wielu projektów w zespole Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS w Poznaniu. Były nauczyciel, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Grażyna Koba

 

MIGRA
http://www.migra.pl
Autorka ponad 80 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym 28 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).
Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W firmie MIGRA pełni funkcję prokurenta i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.
Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Krzysztof Kolanowski

 


Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół. W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Marzena Lemańska

 


Absolwentka matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany, od kilku lat pracuje metodą odwróconej klasy-flipped classroom. Od 2016 r trener wzorcowych kursów iTunesU, a od 2017 r posiada Certyfikat Microsoft Innovative Educator. Brała także udział w różnych projektach oraz szkoleniach organizowanych m.in. przez Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Marcin Madej

 


od ponad 10 lat związany z branżą AV; od 2 lat
Dyrektor Handlowy w CyfroweAV- oficjalnej dystrybucji projektorów Canon w Polsce; posiada bogate doświadczenie w projektowaniu, sprzedaży oraz instalacjach nowoczesnych systemów audio-video

Marcin Malinowski

 


Marcin posługuje się doskonale klarnetem, klarnetem basowym oraz TIK w edukacji.
Nic dziwnego - to z jednej strony doceniony muzyk i organizator wielu wydarzeń kulturalnych w Polsce, z drugiej zaś redaktor lekcji multimedialnych w firmie Learnetic, a także Koordynator sieci „Wsparcie dziecka w uczeniu się matematyki w szkole podstawowej” w ramach projektu Stawiamy na Edukację realizowanym w gminie Chojnice.

Podczas KASSK Marcin skupi się na promowaniu umiejętności związanych z nowoczesną edukacją i technologiami, ale podczas przerw z przyjemnością podzieli się swoją wiedzą na temat jazzu i muzyki klezmerskiej.

Agnieszka Marciniak

 


Absolwentka Politechniki Gdańskiej, a dokładniej Matematyki Stosowanej.

Kochała liczby tak mocno, że przez cztery lata pracowała jako nauczyciel akademicki. Potem wyruszyła na poszukiwania nowoczesnych technologii. Efekt? Dziś Agnieszka jest project managerem w Learnetic, wcześniej piastowała stanowisko redaktorki treści edukacyjnych.

Prywatnie mama Konrada (pseudonim Kondzio), który właśnie obchodził swój 17 miesiąc życia.

Dariusz Michalski

 


Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec.
Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej.
Właściciel firm: Prokser i Copy-Print. Związany z takimi markami jak Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC, Samsung i EduMatrix.

Rafał Mitkowski

Prezes Zarządu Edu-Sense Sp. z o.o.


Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Jego misją jest przybliżenie nauczycielom i uczniom nauki programowania z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu robotów.
Jako szkoleniowiec ma w swoim dorobku kilka tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i ponad tysiąc przeszkolonych nauczycieli na ogólnopolskich konferencjach i prowadzonych przez kuratoria. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus Nexus, InteliWise, Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków.

Maria Neubauer-Darska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. W przeszłości pełniła funkcję koordynatora międzynarodowego projektu British Council pod hasłem Connecting Classrooms, którego liderzy (uczniowie) współpracowali w języku angielskim w trybie online, nad szukaniem rozwiązań dla problemów społecznych współczesnych nastolatków w Szkocji, Hiszpanii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie. W latach 2010-2012 była również koordynatorem językowym w programie Microsoft Partners in Learning, w którym jej szkoła otrzymała tytuły: PATHFINDER SCHOOL a następnie MENTOR SCHOOL W 2010 roku Maria aktywnie uczestniczyła w projekcie E-WIELKOPOLSKA SZKOŁA poświęconym propagowaniu zastosowania nowych technologii we współczesnej edukacji. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymała certyfikat MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR. Z powodzeniem stosuje TIK w nauczaniu komponentu kulturowego na przedmiocie "Wiedza o Kulturze Krajów Anglojęzycznych w języku angielskim" oraz na zajęciach języka angielskiego. Dzięki iPadowi z powodzeniem prowadzi i rozwija swój warsztat pracy w SZKOLE W CHMURACH.

Marcin Nowak

 

Informatycznie zakręcony!

 

Pasjonuje się programowaniem na Androida i fotografią.

Dzięki swojej dużej wiedzy i umiejętnościom dziś jest Głównym Specjalistą IT w firmie Advisor. Zajmuje się chyba każdym zagadnieniem technicznym i z prędkością błyskawicy potrafi ratować w ciężkich chwilach zarówno szkoły jak i firmy.

Marcin Paks

 

Dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji BeCREO Technologies.

 

No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama Online.

Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze czy Edukacja Przyszłości. Ambasador amerykańskiej edukacyjnej platformy Edmodo. Edukator z praktycznego zastosowania ICT w edukacji.

Ewa Maria Piątas

Nauczyciel dyplomowany z 29-letnim doświadczeniem w pracy we wszystkich typach szkół.
Wykładowca metodyki nauczania plastyki na WSPiA.
Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem TIK w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Od lat pracuje w zespole przygotowującym konferencje K@SSK oraz iPad w Edukacji.
Prywatnie właścicielka czterech dachowców; lubi sztukę, podróże i filmy.
Grzegorz Piątas

absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (przed reformą - Gimnazjum). Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Praktyk. Od lat prowadzi lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne. Lider Edukacji Interaktywnej (SEE – SMART Exemplary Educator). Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Krzysztof Sikora

 

Specjalista od spraw sprzedaży rozwiązań IT w firmie ADVISOR.

 

Na co dzień współpracuje głównie z placówkami szkolnymi, pomagając im stawać się szkołami na miarę XXI wieku.

Z wykształcenia prawnik, dzięki czemu z łatwością porusza się po tematyce zastosowań RODO w branży IT. Specjalizuje się również w tematyce przygotowywania szkół na przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Prywatnie podróżnik, fotograf i pasjonat dobrej kuchni.

Tomasz Sobiepan

 

Był nauczycielem fizyki, dyrektorem szkoły, koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR dotyczącego szkolenia nauczycieli we wprowadzaniu umiejętności kluczowych do nauczania na lekcjach przedmiotów szkolnych. Obecnie rozwija ideę codziennego stosowania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych dzięki bezprzewodowej technologii cyfrowej. Pracuje w firmie Image Recording Solutions.

Arkadiusz Stefan

 

Pracuje w firmie Image Recording Solutions. Wspiera nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia interaktywne. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Autor artykułów, broszur, materiałów edukacyjnych w zakresie wykorzystania wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym.

Anna Świć

 

Nauczycielka, logopedka, właścicielka firmy szkoleniowej a co najważniejsze entuzjastka nowoczesnej edukacji.

Autorka wielu scenariuszy zajęć dydaktycznych, warsztatów dla dzieci i nauczycieli. Ambasadorka marki EduSense - w praktyce wdraża edukacje opartą o STEAM.

Członkini grup innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini. Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych między innymi ,,Inspiracje Wczesnoszkolne”, ,,Tik w Edukacji”. Autorka, prowadząca blog "Kodowanie na dywanie" - kodowanienadywanie.blogspot.com, który ostatnio doczekał się swojej odsłony w druku. Autorka specjalnie przygotowanych zestawów lekcji do nauki programowania dla klas 1-3 - EduSense, Edukacja wczesnoszkolna część I oraz II.

Robert Tomaszewski

 

Pracuje w firmie iiyama Polska. Od 5 lat zajmuje się rozwojem sprzedaży i wspieraniem kanału partnerskiego iiyama. Do największych sukcesów może zaliczyć zwiększenie świadomości marki i sprzedaży w kategoriach monitorów dotykowych i wielkoformatowych. Odpowiada za konstruowanie oferty dla Partnerów i aktywnie uczestniczy w prowadzeniu projektów. Do jego zadań należą wsparcie Partnera i klienta końcowego w doborze optymalnych rozwiązań. Wspólnie z żoną prowadzi dwa projekty - od 8 lat "Jagna - ta z Krzyżaków" i od 3 lat projekt "O rany, Julek".

Piotr Wasyk

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami IT.

ZZ branżą IT związany od 15 lat. Specjalista z zakresu routingu, bezpieczeństwa informatycznego, technologii bezprzewodowych i monitorowania usług. Pasjonat i entuzjasta rozwiązań Mikrotik. Współwłaściciel Mikrotik Warsaw Training Center.

Na co dzień zajmuje się szkoleniami i wsparciem firm przy zaawansowanych projektach sieciowych.

W czasie wolnym lubi żeglarstwo, narty i podróże.

Lech Wikaryjczyk

 

Lech Wikaryjczyk - posiada wykształcenie artystyczne, socjologiczne i marketingowe.

Doświadczenie związane z wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji zdobywał najpierw w Young Digital Planet, a następnie w Learnetic, gdzie piastuje stanowisko marketing managera.

Wykłada psychologię i estetykę reklamy w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Uwielbia guerilla marketing i dobrą typografię, fascynuje go zmiana społeczna powodowana rewolucją informacyjną, w wolnych chwilach projektuje, zgłębia fenomen social media i hoduje australijskie gady.

Sylwester Zasoński

 

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Entuzjasta nowych technologii w edukacji. Trener w programie "Mistrzowie Kodowania".

 Członek grupy Superblefrzy RP. Autor materiałów edukacyjnych w zakresie programowania, robotyki i TIK. Ambasador Scientix i STEM Alliance.

Autor bloga jedynkakoduje.blogspot.com.

Wioleta Żurawska - Kozłowska

 

Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im.Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Ukończyła kurs " Metody wykorzystania ICT w pracy z dziećmi". Prowadziła kilka międzynarodowych projektów językowych " Make a step" Stowarzyszenia AIESEC Education. Na swoich zajęciach wykorzystuje innowacje i nowoczesną technologię edukacyjną. Poza działalnością szkolną właścicielka, założycielka i pomysłodawczyni Agencji Ślubnej. Pasjonatka podróży. Z edukacją związana od 12 lat.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH