KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index   |   Prelegenci   |  Materiały |  Rejestracja | Patroni   |  Partnerzy   |  Program  Uczestnicy   |    Warsztaty  |   Kontakt    |  FAQ  

P A R T N E R Z Y      S T R A T E G I C Z N I
   
O G Ł O S Z E N I A
ZAPRASZAMY NA KASSK 2017 !!!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że trwają przygotowania do XIII edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2017. Konferencja jak zwykle przeznaczona jest dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych  nowoczesną, wysokiej jakości edukacją, dla tych którzy pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia.
Zapisy na Konferencje odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej (zakładka rejestracja)
          KASSK  organizowana jest jak zwykle przez Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu - szkoły otwartej na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia, a od 15 października 2008r. noszącej zaszczytny tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY. Nieustannie podejmujemy innowacyjne próby mądrego wykorzystania technologii w edukacji, która efektywnie wspiera proces dydaktyczno - wychowawczy w naszej szkole. Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata, a nasze rozwiązania są wzorem dla innych. Chcemy też dzielić się nimi z Wami. W obliczu nadchodzącej reformy oświaty zrobimy to zapewne po raz ostatni jako Gimnazjum lecz pomysłów na przyszłość i entuzjazmu nam nie brakuje!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII już Konferencji. Zmienia się nasza rzeczywistość. Mobilne technologie wykształciły cyfrowy styl życia (digital lifestyle), stał się on podstawą zdobywania informacji i  wiedzy. Pora, aby szkoła wykorzystała ten potencjał. Już szósty rok realizujemy własny program "iPad w edukacji".
Chcemy, aby KASSK 2017 pokazała drogi do cyfrowej szkoły i cyfrowej edukacji, żeby była źródłem inspiracji dla wszystkich innowacyjnych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.
Pragniemy również podzielić się z Wami "wizją i refleksją cyfrowej szkoły", czyli tym co się udało, a co nie. Będziemy również rozmawiać o przyszłości informatyki w polskiej szkole. Reforma systemu edukacji, a co za tym idzie nowe podstawy programowe i nauka programowania od najmłodszych lat, na wszystkich szczeblach edukacji, stawiają nowe wymagania wobec nauczycieli. W jaki sposób efektywnie i mądrze wspomóc nauczycieli? Jak zmodernizować system kształcenia nauczycieli informatyki? W jaki sposób uczyć się od samych siebie? - to tylko niektóre pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi na KASSK 2017.
Chcemy także pokazać pierwsze rezultaty pilotażu nauki programowania realizowanych w formie innowacji pedagogicznych.

     Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem znamienitych organizacji i instytucji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

     Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.
     Naszym zamiarem jest również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, którymi chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Bardzo liczymy również na to, że dowiemy się wiele od innych, że podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami.

 
organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor gimnazjum
/-/ Andrzej Wałęsa