KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2011
Nowy Tomyśl 1-3 kwietnia 2011

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010

Index  |  Prelegenci  | GościeGaleria zdjęć Patroni  |  Partnerzy |  Program  Uczestnicy  | Grupy warsztat.  |  Kontakt   |   FAQ   |  Linki

Prelegenci Konferencji
Prof. dr hab. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski

 

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale spędził też blisko 10 lat w czołowych uczelniach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Autor i współautor pierwszych w Polsce podręczników poświęconych językom programowania Algol 60 i Pascal oraz ponad 100 publikacji.
W UW był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Informatyki, Prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a następnie Prorektorem. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki.
Pełni też wiele innych funkcji, m.in. jest Przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia EUNIS (European University Information Systems), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, przewodniczącym Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, Organizatorem Krajowym Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) oraz opiekunem drużyn studentów UW uczestniczących w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (od 1994 roku).
Laureat wielu prestiżowych nagród. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie, Medal PAN im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz nauki, liczne nagrody Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę „Złoty Procesor” i tytuł „Człowieka Roku 2003” redakcji Teleinfo, wyróżnienie firmy IBM “Award of Excellence”, nagrodę im. Marka Cara, nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, nagrodę Infostar 2006 oraz nagrodę tygodnika Przekrój „Fenomen 2006”.
Prof. dr hab. Hanna Gulińska

– chemik, dydaktyk i nauczyciel, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, opiekun naukowy wielu magistrantów i doktorantów.
Autor nowoczesnych podręczników, multimedialnych środków dydaktycznych i niezwykłych materiałów metodycznych.
Prowadzi zajęcia kształcące przyszłych nauczycieli i studia podyplomowe dla nauczycieli czynnych zawodowo, warsztaty komputerowe i seminaria z tablicą interaktywną, fascynujące pokazy eksperymentów chemicznych i festiwale nauki.
Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, propagując nowe technologie informacyjne wspomagające nauczanie. Bierze udział w wielu projektach unijnych, których produkty i wyniki badań służyć mają polskiej szkole.
Wiktor Niedzicki

– urodzony 23.02.1949 r. Popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, nauczyciel akademicki. Wykształcenie: w 1972 roku ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, w 1973 śpiew solowy w PSM II stopnia im Józefa Elsnera w Warszawie.
Od 15 października 1975 roku praca w Polskim Radiu (od 1982 roku „Lato z Radiem” i „Cztery Pory Roku”), od 1981r. kierownik redakcji audycji popularnonaukowych, starszy publicysta od 1983 roku.
Od 1984 roku Telewizja Polska (Obecnie TVP S.A.), zastępca Dyrektora II Programu TVP, kierownik Redakcji Programów Popularnonaukowych. Autor ponad 900 programów telewizyjnych m.in. z cyklu: „Laboratorium” (nadawany od 1985 roku ), „Kuchnia”, „Cyrk Fizyków”, „Nobel dla Polaka”, „Medycyna 2000 i 2001”, „Dzień Nauki” 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 „Dziedzictwo Einsteina” oraz około 100 filmów popularnonaukowych.
W dorobku liczne artykuły prasowe m.in. promujące naukę, oraz na temat popularyzacji nauki i mediów.
4 książki: „Ziemia jakiej nie znamy”, „Tajemnice Ziemi”, „Sekrety prezentacji nauki” oraz „Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce”.
Otrzymał szereg nagród dziennikarskich, m.in. nagrody Prezesa RiTV, Popularyzator roku 2006 (PAP).
Starszy wykładowca na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechatoniki, specjalność Techniki Multimedialne), ponadto wykłada na innych uczelniach, m.in. Uniwersytecie Warszawskim. Życiowym celem jest promocja polskiej nauki. Hobby: muzyka klasyczna, historia, przemiany cywilizacyjne, zabawki naukowe, podróże. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://wiktorniedzicki.pl/
Mateusz Stocki

chemik, popularyzator nauki; laureat krajowych i europejskich konkursów dla demonstratorów i popularyzatorów nauki; zajmuje się prezentacją eksperymentów podczas wyjątkowych pokazów firmy ArtScience, w których udział wzięło już kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski.
Jarosław Juszkiewicz

od 1991 roku dziennikarz Polskiego Radia Katowice specjalizujący się w tworzeniu audycji edukacyjnych i popularno – naukowych.
Od 2000 roku autor magazynu „Nauka na UKF-ie”.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych publicysta zajmujący się historią załogowych lotów kosmicznych, autor wielu audycji i tekstów poświęconych astronautyce, przeprowadził obszerne wywiady z kilkunastoma astronautami, m.in. Jimem Pawelczykiem, Shannon Lucid i Mirosławem Hermaszewskim.
Były doradca wicemarszałek Senatu RP Krystyny Bochenek. W wolnych chwilach wykłada dziennikarstwo radiowe na Uniwersytecie Śląskim i pisze seanse dla Planetarium Śląskiego w Chorzowie.
Niepoprawny fantasta.
Tomasz Hodakowski

 

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego na Europę Centralną i Wschodnią, Intel.
Odpowiedzialny za działania Intela związane z rozwojem rynku technologii informacyjnych w edukacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
Prowadzi programy pilotażowe zastosowania komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów.
W Intelu od 2004 roku, zajmował się m. in. współpracą z instytucjami sektora publicznego, izbami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami sektora “Enterprise” w Polsce. Był również odpowiedzialny za budowanie relacji z dostawcami sprzętu i integratorami systemów w ramach projektów IT, które miały na celu rozwój rynku i rozszerzanie współpracy z klientami.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.
Ryszard Stefanowski

 

Bez niego nie byłoby mądrze zinformatyzowanych szkół w Wielkopolsce. Sprawia, że rzeczy z pozoru niemożliwe stają się realnie wdrożoną rzeczywistością. (przyp. DS)

 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału OFEK. Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku telekomunikacja. Od 21 lat związany z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Zajmuje się budową i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią informacyjną, Był współautorem strategii E-Wielkopolska opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski. Zespół, którym kieruje wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu metod kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej. W latach 2001-2004 kierował zespołem, który w ramach programu „Intel Theach to the Future” wdrożył systemy klasy B2B i B2C wspomagające zarządzanie tym niewątpliwie największym pozarządowym programem Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 68 000 osób. W latach 2004-2007 kierował dużymi projektami kształcenia w zakresie ICT w oświacie finansowanymi przez MEN. W roku 2006 zrealizował projekt szkoleń ICT dla 8700 nauczycieli a w roku 2007 trzy analogiczne projekty dla 18200 nauczycieli. W latach 2005-2007 kierował 8 projektami zrealizowanymi z funduszy EFS województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego pod wspólną nazwą Akademia Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) dla 9200 pracujących, odchodzących z rolnictwa i bezrobotnych. Akademia Społeczeństwa Informacyjnego jest nowatorskim system kształcenia dla dorosłych łącząca cechy blended learningu i indywidualnego toku nauczania, została zauważona i wybrana jako jeden z modelowych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 roku.

Jest inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska, programu, który wprowadził wiele zmian w wielkopolskiej oświacie.

Joanna Brosiło

 

Nauczyciel dyplomowany z prawie 18 letnim stażem. Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr Piotra Wysockiego, Elektroniczne Zakłady Naukowe i Centrum Kształcenia Praktycznego - Wrocław. Mentor Centrum Edukacji Obywatelskiej (Nauczycielska Akademia Internetowa-NAI). Projektant komputerowy. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Nauczycieli Technologii Informacyjnej. Trener Odysei Umysłu. Realizuje zajęcia w oparciu o komputery Macintosh od 2000 roku. Wspiera nauczycieli różnych przedmiotów wykorzystujących technologie informacyjne oraz multimedia w praktyce szkolnej. Czynnie uczestniczy w konferencjach informatycznych, propagując technologię Apple w edukacji. Wdraża i stosuje Kinezjologię Edukacyjną i Ocenianie Kształtujące w praktyce szkolnej. Od 2002 roku Wzorcowy Educator Apple. W 2006 roku przyznano jej tytuł Nauczyciel z Klasą. Brała udział z uczniami w obu edycjach "Szkoły Myślenia" 1 i 2  http://szkolamysleniamini.nq.pl/index.php?sec=wizytowka&id=352 http://szkolamysleniamini2.nq.pl/index.php?sec=wizytowka&id=128  Aktualnie Szkoła z Klasą 2.0:  http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=wizytowka&id=1684
Joanna o sobie: "Gdy nie pracuję najchętniej: - Działam twórczo-koncepcyjnie: maluję, rzeźbię; tworzę filmy, projekty komputerowe, grafiki. - Postrzegam/Widzę pozytywy zawsze i wszędzie pomimo wszystko."

Florian Gałuszka

 

Studia na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geografia.

W Wydawnictwie Helion od 2007 roku w dziale edukacji. Zajmuje się organizowaniem spotkań z nauczycielami oraz logistyką związaną z podręcznikami.

W wolnym czasie lubi zwiedzać Jurę Krakowsko – Częstochowską

Jacek Haja

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół w Wapnie.
Od początku swojej przygody z komputerami związany ze sprzętem firmy Apple. Od 2004 r. Wzorcowy Edukator Apple, aktywny uczestnik wielu zjazdów komputerowych. Autor programu nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum - "Dzikie koty w szkole". Chętnie i często pomaga innym nauczycielom na listach i forach dyskusyjnych. Specjalizuje się w krótkich filmach edukacyjnych. Popularyzator szachów i miłośnik biegania, maratończyk.
Czas wolny najchętniej spędza z rodziną w domu. Nie poddaje się przeciwnościom losu, lubi słuchać muzyki elektronicznej.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Krzysztof Kaszuba

 

 

od początku swojej pracy zawodowej związany z oświatą.
Nauczyciel, dyrektor, menedżer. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Szczecińskiej . Ukończył studia podyplomowe w zakresie inżynierii oprogramowania i tworzenia systemów informatycznych oraz organizacji i zarządzania.
Pasjonat wykorzystywania technologii informacyjnych w uczeniu się i nauczaniu.
Od 2007 r. jest dyrektorem oddziału firmy VULCAN w Poznaniu.
Marcin Kempka

 

Wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS, przed reformą rzeczoznawca przedmiotowy ds. pomocy dydaktycznych w MEN, dyrektor generalny Grupy LIBRUS.

Specjalista z dziedziny sieci komputerowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

Michał Kęska

 

Autor podręczników do klas 1–3 SP „Zajęcia komputerowe”, pedagog, nauczyciel informatyki i zajęć z komputerem (1–3), webmaster, dziennikarz radiowy, twórca cyklu audycji dla dzieci.
Sebastian Kluczyk

 

Od roku 1999 zajmuje stanowiska kierownicze odpowiedzialne za zarządzanie operacyjne sprzedażą w firmach poprzez branżę FMCG do IT. Jako kierownik ds. Kluczowych Klientów Sektora Edukacyjnego NTT System S.A. odpowiedzialny za budowanie modeli współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie wyposażania sektora edukacyjnego w technologii ICT na terenie całej Polski.
Krzysztof Kolanowski

 

Specjalista do spraw Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS.

Przez 17 lat nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Poznaniu, liczne nagrody dyrektora, praca z młodzieżą. Jego atutem jest dobra znajomość środowiska nauczycielskiego i technologii informatycznych skutkująca ponadprzeciętną zdolnością rozumienia potrzeb nauczycieli.

W życiu prywatnym ojciec trójki dzieci, jego pasją jest historia i polityka.

Paweł Komar

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.

Od 2006 roku zatrudniony na stanowisku Product Managera w firmie Nordweco.

Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie wykorzystania innowacyjnych urządzeń interaktywnych w sektorze edukacji. Prowadził m.in. warsztaty dla nauczycieli organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Zuzanna Kordzińska

 

z wykształcenia pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny, obecnie wspierająca swoimi siłami i wiedzą wydawnictwa interaktywne Young Digital Planet. Jako autor współpracująca z Verlag Dashofer, a także - od niedawna - z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi. Jako trener, związana również z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji „EDUCATOR”. Spełniająca się zarówno w pisarstwie, jak i przyrządzaniu wegetariańskiego jedzenia oraz podróżowaniu.
Za najcenniejsze doświadczenia uznaje spotkania z innymi ludźmi - tymi większymi i tymi całkiem małymi. Wieczna poszukiwaczka i pasjonatka życia.
Krzysztof Henryk Krajewski

 

Nauczyciel dyplomowany. Od roku 2000 Nauczyciel doradca metodyczny Informatyki ODN w Poznaniu.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Z wykształcenia i zamiłowania inżynier mechanik. Do roku 2006 nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej a od 2007 Technikum Elektroniczno-Mechanicznego przy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.

Zainteresowania mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka i mechatronika oraz turystyka krajowa i zagraniczna.

Wojciech Magdoń

 

Ekspert ds. zarządzania oświatą i wykorzystania komputerów w zarządzaniu. Matematyk i informatyk z wykształcenia. Samorządowiec i praktyk zarządzania oświatą. Był m.in. założycielem i wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych, wicekuratorem oświaty w Tarnowie i zastępcą prezydenta Tarnowa ds. edukacji. W czasie pełnienia tej funkcji wprowadził zasady zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół oparte na idei bonu organizacyjnego. Pomysłodawca i współautor powstania w Tarnowie Systemu Wspierania Zarządzania Edukacją – Edunet, pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie edukacją. Koordynator wdrożenia tego systemu. Obecnie jest ekspertem ds. rozwoju produktów w firmie VULCAN.
Łukasz Majek

 

Kierownik Wsparcia Technicznego w firmie ArcaBit. Od wielu lat związany z branżą bezpieczeństwa komputerowego. Specjalista w dziedzinie wdrożeń i administracji systemów bezpieczeństwa. Obecnie nadzoruje pracę najpopularniejszego programu antywirusowego ArcaVir u stale rosnącej rzeszy użytkowników, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wspiera również rozwój produktu od strony funkcjonalnej. Wielokrotnie prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych sieci komputerowych z zakresu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieodpowiednimi treściami internetowymi.
Marcin Marzejon

 

Account Management Specialist w ASUS Polska Sp. z o.o.
Dwukrotny laureat stypendium Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Marcin Marzejon reprezentuje dział wspierający klientów biznesowych i instytucjonalnych. Główne zadania tego działu to przekazywanie wiedzy i doświadczenia na temat rozwiązań ASUS oferowanych na terenie kraju. Dział ten zajmuję się szerokim doradztwem, konsultacjami oraz wsparciem finansowym projektów w branży IT. Prywatnie obieżyświat uwielbiający trekking i zapalony pokerzysta.
Bożena Nowak

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
Szkolny koordynator TI. Propagator zastosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów szczególnie matematyki.
Od 2002 roku Apple Distinguished Educator. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach i zjazdach użytkowników zarówno komputerów Macintosh jak i PC-tów. Szkoli nauczycieli w zakresie TI.
Lubi turystykę kajakową i rowerową.
Jacek Nowak

 

komputerami Apple “na poważnie” zajmuje się od 2003 roku, jest ich pasjonatem i aktywnym propagatorem. W 2003 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Studiował na Royal Institute of Technology w Sztokholmie, gdzie przygotował i obronił swoją prace magisterską. W ramach projektów “Pracownie Komputerowe dla Szkół” prowadził szkolenia dla nauczycieli, w tym opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, z zakresu Mac OS X i Mac OS X Server. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 roku Certyfikowany Trener Apple w zakresie Mac OS X i Mac OS X Server.
Od 2008 roku Wzorcowy Edukator Apple, od 2009 Certyfikowany Trener Apple w zakresie Xsan 2.
Na co dzień, poza prowadzeniem zajęć, zajmuje się konfiguracją i administracją sieci komputerowych.
Dawid Pater

 

Kierownik Grupy Systemów Szkolnych oraz Menadżer Systemów Zarządzania Jakością Pracy Szkół w Dziale Wdrożeń i Szkoleń, ProgMan S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest odpowiedzialny za szkolne systemy ewidencyjne oraz analityczne, wspomagające przepływ danych za pośrednictwem kanałów informatycznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych narzędzi IT w placówkach oświatowych, w tym elektronicznego dziennika (www.idziennik.edu.pl)
Zainteresowania: pasjonat motoryzacji.
Jakub Piasecki

 

Specjalista do spraw robotyki firmy AKCES.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Z wykształcenia i zamiłowania robotyk, nauczyciel informatyki i TI w V LO w Poznaniu, w poprzednich latach zajmował się również nauką fizyki i informatyki na poziomie gimnazjum. Zainteresowania: oprogramowanie open source (na koncie kilka wykładów i warsztatów dla Poznańskiego PLUGa), systemy wizyjne w robotyce, klocki LEGO, kolekcjonerskie gry bitewne.

Prywatnie: Ojciec trójki dzieci

.

Tomasz Pieper

 

Kierownik Edukacyjnego Projektu Informatycznego, ProgMan S.A.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Matematyki z Informatyką Uniwersytetu Gdańskiego.

Posiada przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel informatyki. Kilka ostatnich lat zdobywał doświadczenie trenerskie na płaszczyźnie tematycznych szkoleń komputerowych.

W ProgMan S.A. Kierownik Edukacyjnego Projektu Informatycznego, odpowiedzialny za wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia w oparciu o platformy internetowe (platforma Youngcoder) oraz optymalizację przepływu informacji w placówkach oświatowych (System Zarządzania Informacją).

Zainteresowania: psychologia.

Łukasz Piotrowski

 

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, ukończonego z tytułem licencjata uzyskanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja język angielski).

Obecnie pracownik firmy Copy Service Kalisz. W wolnych chwilach zajmuje się muzyką.

Wojciech Pacholec

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Asystent w Instytucie Informatyczno-Technicznym Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Uczy multimediów, systemów operacyjnych i zastosowania komputerów w edukacji. Opiekun IT Academy Lokalnej i IT Academy Essentials. Mentor drużyn startujących w Imagine Cup. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "ETI.NET" i "PR.NET". Współorganizator na Politechnice Radomskiej Adobe Day, Microsoft Day. Entuzjasta nowoczesnych technologii. Zapalony użytkownik tabletów Wacoma. Zainteresowania: muzyka jazzowa, poważna, akwarystyka, pływanie, aktywny wypoczynek, fotografia.
Grzegorz Radziszewski

 

Absolwent matematyki na Uniwersytecie Łódzkim. W latach osiemdziesiątych pracował jako nauczyciel matematyki. Od 1989 roku zajmuje się edukacją informatyczną. Przez kilka lat był doradcą metodycznym ds. edukacji informatycznej. Od 1991 roku zajmuje się komputerami produkcji firmy Apple i ich wdrażaniem w szkołach polskich. Przez kilka lat pracował w przedstawicielstwie Apple w Polsce. Teraz niezależny konsultant i certyfikowany trener Apple. Od 2008 roku Wzorcowy Edukator Apple. Zainteresowania: turystyka górska i rowerowa, fotografia, architektura.
Artur Rudnicki

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Uczy sieci komputerowych i systemów operacyjnych. Obecnie testuje nową DVD kolekcję 2010 dla polskich szkół.
W swojej szkole wdrożył IT Academy Advance oraz NATP. Organizator konferencji informatycznych w Radomiu. Zainteresowania: mocna muzyka, sport, no i oczywiście komputery.
Danuta Rysak

 

Dyplomowany nauczyciel informatyki, TI i fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Fizyka, Informatyka). Egzaminator OKE z Informatyki, Wzorcowy Edukator Apple, administrator szkolnych pracowni komputerowych: Macintosh i PC. Jest współautorem kilku publikacji zawierających doświadczenia środowisk edukacyjnych z platformą Mac OSX. Wspiera nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjnej w pracy własnej i na lekcjach na terenie Dolnego Śląska. Prowadzi szkolenia z zakresu technologii informacyjnej i edukacji medialnej w praktyce szkolnej oraz szkolenia dla różnych środowisk zawodowych dofinansowane ze środków unijnych. Organizator Zjazdów Użytkowników Macintoshy na terenie Dolnego Śląska. Jej pasje to: turystyka górska, narciarstwo i podróże.
Maria Siegieńczuk

Dyplomowany nauczyciel informatyki, TI i matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektryczny) i Uniwersytetu Wrocławskiego (informatyka, matematyka). Egzaminator OKE z Informatyki. Na Macintoshach pracuje od 1992r. Opiekun pracowni komputerowych Macintosh i PC. Wspiera nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjnej w pracy własnej i na lekcjach. Organizator Zjazdów Użytkowników Macintoshy na terenie Dolnego Śląska. Od 2003 r. Wzorcowy Edukator Apple.

Piotr Sobolewski

 

Inżynier Systemowy w firmie NTT System, Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist odpowiedzialny za przygotowanie komplementarnych informatycznych rozwiązań edukacyjnych, członek zespołu certyfikującego sprzęt i oprogramowanie.
Bohumir Soukup

 

Programista, autor narzędzi do nauki programowania SGP Pascal, SGP Baltazar, SGP Baltie, SGP C# Studio, prezes czeskiej firmy SGP Systems.

Od 33 lat tworzy narzędzia SGP, uczy dzieci i młodzież co to jest komputer, co to jest program i jak dobrze programować, uczy też nauczycieli, jak mają uczyć uczniów.

Od kilku lat wprowadza do polskich szkol międzynarodowy projekt „Twórcza Informatyka z Baltie” (TIB) www.baltie.pl.

Arkadiusz Stefan

 

nauczyciel dyplomowany; ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej.

Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. W latach 2001 – 2006 brał czynny udział w realizowanych przez MEN projektach dotyczących wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny.

Autor książek i artykułów. Obecnie zajmuje się problemami wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym.

Certyfikowany Konsultant Edukacyjny SMART.

Zainteresowania: gra na tubie. Prywatnie: żona Grażyna i 5-letnia córka Gabriela.

Anna Twardowska

 

Product Manager Monitoring IP w Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Od 2001 związana z branżą IT, w Konsorcjum FEN odpowiedzialna za dział Monitoringu IP. obecnie studiuje Psychologię w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Zainteresowania: joga, muzyka, film.
Sebastian Wasiołka

 

Starszy Trener Produktu w firmie Young Digital Planet S.A. Wydawnictwa Interaktywne.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel i członek europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki, asystent Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyki, asystent Wyższej Szkoły Bankowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych.

Mistrz Świata w szpadzie z 1996r., brązowy medalista Uniwersjady z 1997r., wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Zainteresowania: tworzenie aplikacji internetowych, grafika komputerowa, sport, podróże, muzyka. Prywatnie: żona Barbara oraz 6-letnia córeczka Karolinka.

Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 12 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych.
Od 2009 zajmuje się edukacją w Microsoft Sp. z o.o.

Bartłomiej Zawadzki

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Obecnie pracownik firmy COPY SERVICE w Kaliszu. Zainteresowania: muzyka, motoryzacja, książki, sport.