KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

VII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2011
Nowy Tomyśl 1-3 kwietnia 2011

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010

Index  |  Prelegenci  | GościeGaleria zdjęć Patroni  |  Partnerzy |  Program  Uczestnicy  | Grupy warsztat.  |  Kontakt   |   FAQ   |  Linki

Goście VI Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych

Krystyna Szumilas - Wiceminister Edukacji Narodowej

Małgorzata Jadwiga Szybalska – Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników - MEN
Iwona Kurzępa - Departament Programów Nauczania i Podręczników - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krzysztof Klefas - Departament Programów Nauczania i Podręczników - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Leszek Wojtasiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
Barbara Zatorska Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Irena Pyszyńska - Królak Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomyśla
Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski
Józef Ast - Wicestarosta Nowotomyski
Zofia Hryhorowicz - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
Janusz Musiał - Kanclerz Założyciel Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybylski - Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
prof. Andrzej Kisielewski - Dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
prof. dr hab. Jerzy Matynia - Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Pawlaczyk - Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Roman Rajewicz - Kanclerz Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
Dominik Handzewniak - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
Jakub Juja - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Nowy Tomyśl
Dariusz Jaszczuk - wójt gminy Mrozy, organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Wiesław Grabarczyk - organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Andrzej Szymczak - organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Jacek Kawałek - organizator Kołobrzeskich Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych
Zenon Kalicki - organizator Kołobrzeskich Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych
Teresa Kordas - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Paweł Szymoniak - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Andrzej Jerzy Mróz - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Krzysztof Kurszewski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Marek Sieczka - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Wrocławiu
Piotr Patora - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ryszard Perkowski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Lublinie
Krzysztof Sochoń - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Jan Pawłowski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wacław Polek - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ireneusz Podolak - WODiP w Opolu
Krzysztof Jakub Święcicki - sekretarz Rady Programowej Partnerstwa Dla Przyszłości
Jan Polak - Menadżer programów edukacyjnych http://janpolak.pl/

Ryszard Stefanowski - dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej

Romuald Zieliński Główny Koordynator ds. merytorycznych Centralna Komisja Egzaminacyjna
Marcin Kempka - Dyrektor Generalny LIBRUS
Cecylia Szymańska - Dyrektor Microsoft Edukacja
Małgorzata Szczepanik - Dyrektor Apple Edukacja
Tomasz Hodakowski - Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland
Jacek Kallas - prezes ProgMan Software
Ewelina Szymańska - dyrektor marketingu ProgMan Software
Maria Sołtan - Image Recording Solutions - Warszawa
Michał Sołtan - Image Recording Solutions - Warszawa
Arkadiusz Stefan - Image Recording Solutions - Warszawa
Bartek  Boczkaja - Prezes Zarządu Konsorcjum FEN
Prof. dr hab. Hanna  Gulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Małgorzata Bartoszewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grzegorz  Jankowski - Kierownik Projektu Helion Edukacja
Joanna  Kowalczyk - Koordynator Produktu Informatyka WSZ PWN
Maciej Kułak - redaktor naczelny serwisu Edufakty.pl
Mirosław Kozłowski - Tygodnik "Nasz Dzień po Dniu"
Urszula Nowak - Gazeta Szkolna