KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index  |  Prelegenci  | MateriałyRejestracja | Patroni  | Partnerzy  | Program  Uczestnicy  |  Warsztaty  |  Kontakt   |  FAQ   | Linki

Prelegenci Konferencji
Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

 

profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował (UAM w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna). Przez 29 lat pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pełniąc funkcję kierownika utworzonej przez siebie Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych, tam też zorganizował 24 sympozja naukowe „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” (sympozjum to organizowane corocznie, nieprzerwanie od 1991 roku należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom komputerów, Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej); od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. Od kilku lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Jest autorem ponad 250 publikacji (5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych), jest członkiem wielu ważnych gremiów, m.in. Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej), Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Honorowego Komitetu Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do Mistrzostw Świata (zob. http://www.up.krakow.pl/konspekt/konspekt6/sport.html). Do dziś jazdę na rowerze (górskim) na dystansach 100-160 km traktuje jako najlepszą formę czynnego wypoczynku. O sporcie mówi, iż „ ... jest ważnym elementem holistycznego rozwoju człowieka. Warto przypomnieć znaną sentencję: W zdrowym ciele zdrowy duch. Myślę, że najważniejsze jest, by jego uprawianie, choćby nawet amatorskie, dostarczało radości i wzruszeń, zaspokajało naturalną potrzebę ruchu. Z przykrością trzeba stwierdzić, że współczesny skomercjalizowany i nastawiony na sukces za każdą cenę sport, coraz bardziej oddala się od tych ideałów. Najlepszym, choć jakże smutnym tego przykładem jest niechlubny koniec kariery jednego z najlepszych kolarzy wszech czasów Lance’a Amstronga”.
Uważa, że udało mu się zrealizować piękną maksymę życiową: „Znajdź sobie pracę, którą lubisz, a całe życie nie będziesz pracować”, co oznacza, że aktywność naukowa i dydaktyczna stała się pasją, dostarczającą wielu radości i zawodowej satysfakcji. Za osiągnięcia w tym obszarze został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

 

Marcin Kempka

 

Prezes Zarządu Librus,

początkowo wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca e-Dziennika Librus.

 

W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

dr inż. Krzysztof Kurowski

 

jest doktorem inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 

Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.

 

Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.

W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

Prof. dr hab. inż. Marlena Plebańska

 

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej, Stanford University.

Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji.

Od 16 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowych.

Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW.

 

Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, AFiB Vistula, Almamer Szkoły Wyższej.

Prof. dr hab. Jacek Pyżalski

 

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

 

Uczestnik i koordynator ok. 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej – członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży.

 

W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801).

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012).

Więcej na: www.jacekpyzalski.pl

Dariusz Stachecki

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły.

Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych.

Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN oraz Zespołu ds. Strategii Edukacji MEN.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/)

w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.

Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.

W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Cecylia Szymańska-Ban

 

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego.

 

Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji i wspólnych projektów z interesariuszami i partnerami na rynku edukacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w firmie Young Digital Planet, gdzie obejmowała podobne stanowisko prowadząc linie biznesową Edukacja.

 

Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat. .

Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 14 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników.

Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.

Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 - 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego "Edu Fakty Uczę Nowocześnie". Twórca inicjatywy NowoczesnaKlasa.

Daniel Żukowski

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z FEN związany od 10 lat.

Pracuje na stanowisku szefa działu sieciowego.
Jest odpowiedzialny m.in. za takie marki jak Cisco, Meru Networks, Cyberoam.

Swoje doświadczenie z rynkiem edukacyjnym rozpoczął na konferencji w Mrozach w roku 2005, gdy po raz pierwszy prowadził wykład o nowoczesnych sieciach teleinformatycznych dla edukacji.

Wybitny specjalista w zakresie projektowania profesjonalnych i bezpiecznych rozwiązań sieci komputerowych dla szkół.

Jakub Aleksandrowicz

 

Nauczyciel j. polskiego, przedmiotów informatycznych i wiedzy o kulturze.

Nauczyciel akademicki uczelni gdańskich (UG, GWSH) i warszawskich (APS) w zakresie edukacji kulturowej i medialnej.

 

Od 8 lat specjalista w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań informatycznych dla szkół, partner strategiczny i konsultant wydawnictwa Pearson w zakresie wykorzystania i wdrożeń platformy edukacyjnej Fronter w szkolnictwie K12.

Aleksandra Antoniewicz - Kaszczyńska

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna, w zakresie sztuk plastycznych, krytyki i promocji sztuki, pedagogiki artystycznej oraz równoległych studiów w zakresie malarstwa sztalugowego.

Obecnie nauczyciel sztuki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Organizatorka cyklicznych wystaw w GALERII BEZ ŚCIAN, mieszczącej się w przestrzeni gimnazjum oraz współpracująca z GALERIĄ STREFA KOLORU w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Celem wystaw jest wspieranie osób utalentowanych w zakresie sztuk wizualnych. Inicjatorka wielu projektów i warsztatów, budzących świadomość kulturalno-społeczną oraz kreatywność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Autorka programu "Trening Twórczości" dla studentów III roku Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Miedzichowie. Od 1994 r. do dnia dzisiejszego działa na rzecz wolontariatu przy Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, której celem jest wspieranie rozwoju osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. W ramach przynależności do tej społeczności współorganizowała imprezy, wyjazdy, spotkania integracyjne, warsztaty i projekty. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w zakresie sieci LABiB - projektu realizowanego w Programie Rozwoju Bibliotek - społeczności bibliotekarzy i bibliofanów, skupionych wokół platformy internetowej służącej wymianie doświadczeń, poznaniu nowych technologii i realizacji wspólnych projektów.

Joanna Apanasewicz

 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach młodszych i przedszkolu.

Pracuje w "Małej Szkole" w Koninie Żagańskim (woj. lubuskie).

Należy do społeczności Superbelfrzy RP oraz aktywnie działa na Facebooku w grupie SuperbelfrzyMini.

 

W swojej pracy wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, które są jednocześnie jej pasją.

Od roku prowadzi tabletową klasę. Uwielbia prace ręczne i wykonuje pomoce dydaktyczne przy wykorzystaniu prostych przedmiotów z otoczenia.

Łukasz Barski

 

Obecnie Product Manager zajmujący się laboratoriami cyfrowymi PASCO w firmie Image Recording Solutions. Absolwent kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez kilka lat zdobywał doświadczenie w pracy z nowymi technologiami pracując m.in. w LG Electronics oraz Intel Technology Poland, jak również posiada doświadczenie od strony edukacyjnej zdobyte podczas pracy jako nauczyciel języka angielskiego i informatyki w szkole podstawowej i liceum. Na co dzień prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz warsztaty i prezentacje możliwości urządzeń i czujników Pasco oraz rozwiązań edukacyjnych Intel Education Solutions.

Iwona Brzózka - Złotnicka

 

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury.

Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej.

Trenerka edukacyjna. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej oraz filmowej.

Aktualnie koordynuje ogólnopolski program edukacyjny Mistrzowie Kodowania.

Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Robert Celuch

 

Pracuje Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży.

Od 2003 r realizuje zajęcia w oparciu o platformę Apple Macintosh. Wraz z uczniami swojej szkoły od 2005 r. realizował pierwszy w kraju oficjalny szkolny podkast.

Prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych.

Od 2007 r. Apple Certified Trainer w dziedzinie Mac OS X oraz Mac OS X Server. Od 2007 Apple Distinguished Educator. W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży od 2008 r. prowadzi jedno z dwóch w Polsce Apple Authorized Training Center for Education. Współpracuje z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Od 2011 roku jest jest certyfikowanym trenerem Apple Professional Development.

Jerzy Dengler

 

Pracuje w firmie ProData, gdzie jest doradcą klienta i specjalistą IT ds. edukacji.

 

Aktywnie angażuje się w spotkania z opiekunami szkolnych pracowni informatycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań terminalowych oraz aplikacji umożliwiających wspomaganie zarządzania pracą klasy.

Zakres jego kompetencji obejmuje doradztwo z zakresu projektowania i wdrażania sieci komputerowych, kompletnego wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny.

Za priorytet stawia sobie indywidualne podejście do klienta – dobór odpowiednich rozwiązań do potrzeb jednostek edukacyjnych.

Anna Grzegory

 

logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi.

W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Od 2007 roku prowadzi stronę edukacyjną www.logofigle.pl.

Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP.

Marta Florkiewicz-Borkowska

 

- nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, trenerka edukacyjna, ekspertka CEO, edukator w zakresie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, studentka arteterapii, należy do społeczności Superbelfrzy RP.

 

Fanka nauki metodą projektu, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii.

 

Prowadzi dwa blogi: deutschfun z języka niemieckiego oraz handmade z zajęć technicznych.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Krzysztof Jaworski

 

Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie,
koordynator w programie Mistrzowie Kodowania, trener edukacyjny, uczestnik programu Future Classroom European Schoolnet, laureat konkursu Innowacyjny Nauczyciel 2012,  członek grupy Superbelfrzy RP.

Piotr Kaniecki

 

opiekun produktu, specjalista ds. systemów interaktywnych w firmie AGRAF Sp. z o. o. Od 2009 roku popularyzuje wprowadzanie nowoczesnych technologii i cyfryzację polskich szkół. Ekspert w dziedzinie wykorzystywania tablic interaktywnych, pilotów do testów i odpowiedzi oraz cyfrowych, mobilnych laboratoriów doświadczalnych w nauczaniu.

W AGRAFIE zajmuje się serwisem i pomocą techniczną dla użytkowników urządzeń interaktywnych, którzy zawsze mogą liczyć na jego wsparcie. Prowadzi wiele szkoleń i prezentacji dla nauczycieli i wykładowców.

Mirosław Kielniarz

 

Nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie, trener w programie Mistrzowie Kodowania.

Jego uczniowie odnoszą sukcesy w międzynarodowych konkursach związanych z programowaniem.

 

Po godzinach zaraża ich również swoją pasją związaną z robotyką.

Krzysztof Kolanowski

 

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.

 Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół.

W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Paweł Komar

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej w specjalności Elektronika i Telekomunikacja.

Od 2006 roku związany z firmą Nordweco Sp. z o.o., w której początkowo jako kierownik działu audiowizualnego, a obecnie zastępca dyrektora do spraw handlowych zajmuje się sprzedażą oraz promocją urządzeń interaktywnych wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym oraz biznesowym.

Współprowadzi coroczne warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu technologii interaktywnych w edukacji organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Jarosław Kowalski

 

Od lipca 2012 roku odpowiada w firmie Pearson Central Europe (PCE) za rozwiązania informatyczne i nowe projekty w obszarze cyfrowej edukacji. Reprezentuje PCE w Porozumieniu Nowoczesnej Edukacji przy Polskiej Izbie Książki, jest przewodniczącym Komitetu Cyfrowej Edukacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.

Ostatnie 20 lata ściśle związany z branżą teleinformatyczną, w szczególności z firmą Novell. Propagator budowania i stosowania otwartych standardów oraz otwartego oprogramowania, w szczególności w administracji publicznej i edukacji.

Marzena Lemańska

 

nauczycielka matematyki w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Od trzech lat uczestniczy wraz z uczniami w projekcie Szkoła z MegaMatmą, pracuje metodą odwróconej klasy - flipped classroom, a od zeszłego roku członek grupy Superbelfrów RP oraz autorka bloga matematycznego (http://matematyka.gim-nt.pl)

 

Brała także udział w projektach: Szkoła z klasą 2.0, eSzkoła- Moja Wielkopolska oraz organizowanych przez Gimnazjum im. F. Szołdrskiego konferencji K@SSK i iPad w edukacji.

Andrzej Musisz

 

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, aktualnie pełniąc w niej funkcję prezesa zarządu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: eSzkoła Wielkopolska, Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, eSzkoła Moja Wielkopolska, czy aktualnie realizowany Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM. Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.

Maria Neubauer-Darska

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Od 19-stu lat pracuje jako lektor języka angielskiego.
Obecnie jest koordynatorem międzynarodowego trzyletniego projektu British Council pod hasłem Connecting Classrooms, którego liderzy (uczniowie) współpracują w języku angielskim w trybie online, nad szukaniem rozwiązań dla problemów społecznych jakie dotykają współczesnych nastolatków w Szkocji, Hiszpanii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie. Jest koordynatorem językowym w programie Microsoft Partners in Learning. W 2010 roku Maria aktywnie uczestniczyła w projekcie E-WIELKOPOLSKA SZKOŁA poświęconym propagowaniu zastosowania nowych technologii we współczesnej edukacji. Od dwóch lat jest nauczycielem w e-klasie, gdzie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu.
Bożena Nowak

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
Szkolny koordynator TI. Propagator zastosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów szczególnie matematyki.
Od 2002 roku Apple Distinguished Educator. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach i zjazdach użytkowników zarówno komputerów Macintosh jak i PC-tów. Szkoli nauczycieli w zakresie TI. Od 2011 roku Apple Professional Development Trainer.
Lubi turystykę kajakową i rowerową.
Piotr Podstawski

Pierwszy w Polsce Google Apps for Education certyfied trainer.
Obok działalności trenerskiej nadzoruje prace developerskie w projekcie Webkameleon.com pozwalającym na szybką kreację i zarządzanie serwisami internetowymi.
Robert Posiadała

Prezes Gammanet Sp. z o.o. informatyk, mgr inż. absolwent Politechniki Poznańskiej,
Twórca i współtwórca wielu aplikacji webowych, między innymi: Webkameleon, Yala, Isos, Competency, Easy Esays, odpowiedzialny za funkcjonalność oraz interfejs użytkownika UI. Trener Google Apps, przeszkolił osobiście 1050 nauczycieli z zakresu TIK. Bardzo dobra znajomość technologii Internetowych. Sales manager Google Apps dla Firm oraz Google Apps dla Edukacji.
Prelegent na wielu konferencjach poświęconych edukacji i rozwiązaniom pracy w chmurze: Technologia Napędza Edukację, 2013 Google Poznań Summit, konferencja OSKKO2013, konferencja KASSK 2013, konferencja Jestem Przedsiębiorczy -Kraków, Targi Edukacyjne Poznań 2014. Zaangażowany w szerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii w edukacji. Pomysłodawca i współtwórca rozwiązań technologicznych: e-Szkoła Moja Wielkopolska, Jestem Przedsiębiorczy, Kompetencje na Życie. Propagator idei Otwartej Technologii. Czas wolny poświęca na kontakt z przyrodą, zdrowe odżywianie, gotowanie, rower i bieganie.
Anna Przybylska

Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od 2000r. pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od roku prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowoczesne technologie. Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji".
Lubi swoją pracę, ceni czas spędzony z rodziną, uwielbia podróże.
Małgorzata Rabenda

Nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku.
Terapeutka pedagogiczna, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania oświatą, ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trenerka edukacyjna (m.in. w programie Mistrzowie Kodowania), uczestniczka programu Apps For Good, liderka Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego, członkini grupy Superbelfrzy RP.
Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.
Marcin Springer

Google Apps for Education certyfied trainer.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi Google w procesie edukacyjnym. Zarządza zespołem realizującym projekty symulacyjnych gier edukacyjnych.
Arkadiusz Stefan
Jest certyfikowanym ekspertem SMART w dziedzinie edukacji i trenerem SMART. Pracuje w firmie Image Recording Solutions.
Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i programy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzy dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzi i kategoryzuje przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie).
Prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria dla pedagogów wykorzystujących tablice interaktywne w swojej pracy z uczniami. Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Jego pasje to gra na tubie, orkiestra dęta i gotowanie dla swojej rodziny.
Marta Szłapka

 

Jest doradcą klienta w firmie ProData w Poznaniu, gdzie zajmuje się rozwiązaniami IT dla edukacji.

 

Specjalizuje się w projektach związanych z programem Cyfrowa Szkoła i informatyzacją szkół – sprzedaż, wdrażanie interaktywnych rozwiązań informatycznych dla jednostek edukacji. Prowadzi szkolenia produktowe dla Nauczycieli i Administratorów szkolnych pracowni informatycznych. Koordynuje projekty, zajmuje się obsługą zamówień. Czynnie uczestniczy w konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty i prelekcje na temat innowacyjnych rozwiązań terminalowych.

Wioletta Szymańska

 

Specjalista Menadżer projektów związany z rynkiem edukacyjnym od ponad dziesięciu lat.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Humboldt Universität zu Berlin i Szkoły Głównej Handlowej.

 

Przez wiele lat pracowała w branży wydawniczej, gdzie odpowiadała za rozwój oferty podręcznikowej do nauki języków obcych. Specjalizowała się w przedsięwzięciach promujących nauczanie i naukę języków obcych. Prowadziła szkolenia dla Nauczycieli.

W 2014 roku dołączyła do firmy Librus, gdzie zajmuje się projektami edukacyjnymi.

Tomasz Świgoń

 

Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT w firmie Librus. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek techniki komputerowe. Od 1999 roku związany z edukacją, początkowo jako nauczyciel, następnie jako konsultant Wydawnictwa Szkolnego PWN. Od blisko 3 lat zajmuje się szkoleniami i wdrożeniami systemów IT na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Prywatnie interesuje się muzyką i sportem.

Lech Wikaryjczyk

 

marketing manager w firmie Learnetic.
Absolwent socjologii oraz marketingu medialnego i reklamy (UG) oraz grafiki (PJWSTK). Doświadczenie zawodowe dotyczące edukacji zdobywał m.in. w firmie Young Digital Planet. Wymyślony i zrealizowany przez niego konkurs dotyczący wizji nowoczesnej edukacji został wybrany na najlepszą kampanię social media w Polsce (festiwal Social Media Convent 2014).

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH