KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Index  |  Prelegenci  | MateriałyRejestracja | Patroni  | Partnerzy  | Program  Uczestnicy  |  Warsztaty  |  Kontakt   |  FAQ   | Linki

Wcześniejsze edycje Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
Pierwsza edycja konferencji - KASSK 2004

Druga edycja konferencji - KASSK 2006

Trzecia edycja konferencji - KASSK 2007

Czwarta edycja konferencji - KASSK 2008

Piąta edycja konferencji - KASSK 2009

Szósta edycja konferencji - KASSK 2010

Siódma edycja konferencji - KASSK 2011

Nasi Przyjaciele
Mrozy  - Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach

Radom  - Konferencja w Radomiu

Kołobrzeg - http://sopk.pl/

Uczę Nowocześnie - http://www.uczenowoczesnie.pl/

Blog dla kreatywnych nauczycieli i uczniów - http://k12blog.edu.pl/