KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

X Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2014
Nowy Tomyśl 4 - 6 kwietnia 2014

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010
KASSK 2011
KASSK 2012
KASSK 2013

Index  |  Prelegenci  | GościeMateriały | Patroni  | Partnerzy  | Program  Uczestnicy  |  Warsztaty  |  Kontakt   |  FAQ   | Linki

Prelegenci Konferencji
Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Łukasz Foltyn

 

Wybitny – polski informatyk, twórca komunikatora Gadu-Gadu i programu Foltyn Commander.

 

Przez pewien czas współtworzył wraz z Markiem Sellem program antywirusowy mks_vir. W 1999 napisał komunikator Gadu-Gadu, którego pierwsza wersja ukazała się 15 sierpnia 2000. Pełnił funkcję prezesa spółki, a następnie do 16 maja 2007 zasiadał w radzie nadzorczej firmy Gadu-Gadu S.A.

 

Pochodzi z Radomia. Ojciec jest inżynierem, matka anglistką. Ma 6 sióstr i młodszego brata, Adama, również informatyka. Wraz z żoną Anną ma dwoje dzieci – Bartosza i Natalię. Od ponad 10 lat mieszka w Warszawie.

 

Jest laureatem nagród INFO STAR i Programu I Polskiego Radia "Talent 1997".

 

Od niedawna prezes firmy Arcabit - producenta programów oprogramowania bezpieczeństwa i antywirusowego - zaczynając od podstawowej ochrony antywirusowej (Arcabit AntiVirus) do najmocniejszego pakietu zabezpieczeń (Arcabit Internet Security).

 

Marcin Kempka

 

Prezes Zarządu Librus,

początkowo wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus, przed reformą Rzeczoznawca Przedmiotowy ds. Pomocy Dydaktycznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Specjalista z dziedziny sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych osobowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca e-Dziennika Librus.

 

W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

Witold Kołodziejczyk

 

Apple Education Mentor.

Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog” Twórca Laboratorium Edukacji Medialnej w CODN (platforma z wideowykładami dla nauczycieli. Współpracownik WSiP i Wydawnictw Szkolnych PWN w wielu projektach związanych ze szkoleniem nauczycieli. Stworzył i wdraża nowatorski projekt Collegium Futurum - gimnazjum i liceum w Słupsku wykorzystujący nowe modele dydaktyczne oparte na technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Przygotował na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raport "Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania na polskiej szkoły i ucznia." Autor (miedzy innymi) książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach" i poradnika dla uczniów "Jak skutecznie zarządzać swoim czasem". Współautor książki ."Rodzice w szkole".

Prowadzi blog ekspercki: edukacjaprzyszlosci.blogspot.com

dr inż. Krzysztof Kurowski

 

jest doktorem inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 

Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.

 

Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.

W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.

Aleksandra Pezda

 

Dziennikarka, publicystka, autorka bestsellera „Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodziców".

 

Współautorka wyprawy reporterów Gazety Wyborczej do szkół, w poszukiwaniu zwiastunów ery cyfrowej, która stała się początkiem akcji społecznej „Szkoła z klasą 2.0”.

 

Pisze o edukacji, sprawdza jak dzisiejsza szkoła odnajduje się wobec wyzwań cywilizacji cyfrowej. Współautorka konferencji i debat dotyczących współczesnej edukacji.

Dariusz Stachecki

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych.

Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk

Studia, stopnie i tytuły naukowe: Uniwersytet Wrocławski, matematyka – 1968; dr – 1973; dr hab. – 1980; prof. – 1991.

Staże i stypendia zagraniczne: University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung, Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA) 1996-1997. Visiting professor w: Washington State University, Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia 1991-1992.

Praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu 1984-1991, 1993-1996; pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80’ i 2004-2005). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Członkostwa: PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP, SNTI - Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (prezes). Funkcjez wyboru: Przedstawiciel Polski w TC3 - Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Ekspert PKA (od 2002).

Nagrody: nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002, nagroda im. Marka Cara (2010). Specjalizacja i działalność naukowa: matematyka – kombinatoryka, teoria grafów, informatyka – matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki.

Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Publikacje: ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 książek i podręczników, m.in. książki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice Hall 1983 oraz wydanie w jęz. polskim (współautor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa 1988-98 (wyd. 1-9, współautor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podręczniki i poradniki do informatyki dla szkół podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazjów (WSiP, Warszawa 2000) i szkół średnich (WSiP, Warszawa 2002-04). Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

Dewizy: robić lepiej to, co inni robią dobrze; łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny

Hobby: praca, historia komputerów (kolekcja mechanicznych kalkulatorów i maszyn do pisania), muzyka m.in. Chopin, Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre. Lektury: literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć.

Krzysztof Szafer

 

W Microsoft od marca 2008.

 

Od początku pracy odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży oraz wsparcie techniczne klientów w obszarze środowiska pracy użytkownika końcowego – (Windows, Office, MDOP, System Center, VDI, RDS).

 

Obecnie zajmuje stanowisko Technology Specialist Client, wspierając sprzedaż oraz technicznie i biznesowo klientów na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. .

Cecylia Szymańska-Ban

 

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego.

 

Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji i wspólnych projektów z interesariuszami i partnerami na rynku edukacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w firmie Young Digital Planet, gdzie obejmowała podobne stanowisko prowadząc linie biznesową Edukacja.

 

Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat. .

Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 14 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników.

Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP.

Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 - 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego "Edu Fakty Uczę Nowocześnie". Twórca inicjatywy NowoczesnaKlasa.

Aleksandra Antoniewicz-Kaszczyńska

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna, w zakresie sztuk plastycznych, krytyki i promocji sztuki, pedagogiki artystycznej oraz równoległych studiów w zakresie malarstwa sztalugowego.

Obecnie nauczyciel sztuki w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Organizatorka cyklicznych wystaw w GALERII BEZ ŚCIAN, mieszczącej się w przestrzeni gimnazjum oraz współpracująca z GALERIĄ STREFA KOLORU w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Celem wystaw jest wspieranie osób utalentowanych w zakresie sztuk wizualnych. Inicjatorka wielu projektów i warsztatów, budzących świadomość kulturalno-społeczną oraz kreatywność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Autorka programu "Trening Twórczości" dla studentów III roku Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Miedzichowie. Od 1994 r. do dnia dzisiejszego działa na rzecz wolontariatu przy Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, której celem jest wspieranie rozwoju osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. W ramach przynależności do tej społeczności współorganizowała imprezy, wyjazdy, spotkania integracyjne, warsztaty i projekty. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w zakresie sieci LABiB - projektu realizowanego w Programie Rozwoju Bibliotek - społeczności bibliotekarzy i bibliofanów, skupionych wokół platformy internetowej służącej wymianie doświadczeń, poznaniu nowych technologii i realizacji wspólnych projektów.

Agnieszka Borowiecka

 

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.

 

Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Maciej Borowiecki

 

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 27 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.

Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem.

 

Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Magda Burakowska

 

Nauczycielka informatyki w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Gimnazjum nr 4 w Olsztynie.

Entuzjastka nowych, mądrych rozwiązań wspomagających pracę nauczyciela. Zaangażowana w pracę z młodzieżą, posiada liczne osiągnięcia - wśród jej uczniów są laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich.  

Od dawna poszukująca odpowiedzi na pytanie: jak uczyć dobrze i się nie zmęczyć...(odpowiedź pojawi się w trakcie warsztatów).

 

Wolny czas chętnie spędza aktywnie: pływa, jeździ na łyżwach, zagląda do siłowni, pokonuje trasy w parku linowym w towarzystwie swoich dzieci. Lubi zagadki algorytmiczne, zdarza jej się zmagać algorytmicznie w konkursach i podczas warsztatów dla nauczycieli.

Robert Celuch

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży. Od 2003 r realizuje zajęcia w oparciu o platformę Apple Macintosh. Wraz z uczniami swojej szkoły od 2005 r. realizował pierwszy w kraju oficjalny szkolny podkast. Prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 r. Apple Certified Trainer w dziedzinie Mac OS X oraz Mac OS X Server. Od 2007 Apple Distinguished Educator. W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży od 2008 r. prowadzi jedno z dwóch w Polsce Apple Authorized Training Center for Education. Współpracuje z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Od 2011 roku jest jest certyfikowanym trenerem Apple Professional Development.

Marzena Dach-Kolanko

 

Nauczyciel dyplomowany z 15-letnim stażem pracy.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

 

Brała udział w różnych projektach edukacyjnych m.in. "Szkoła z Klasą 2.0", "Edukacja z iPadem". Wykorzystuje na zajęciach nowoczesne technologie.

Jerzy Dengler

 

Pracuje w firmie ProData, gdzie jest doradcą klienta i specjalistą IT ds. edukacji.

 

Aktywnie angażuje się w spotkania z opiekunami szkolnych pracowni informatycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań terminalowych oraz aplikacji umożliwiających wspomaganie zarządzania pracą klasy.

Zakres jego kompetencji obejmuje doradztwo z zakresu projektowania i wdrażania sieci komputerowych, kompletnego wyposażenia szkół w sprzęt informatyczny.

Za priorytet stawia sobie indywidualne podejście do klienta – dobór odpowiednich rozwiązań do potrzeb jednostek edukacyjnych.

Dorota Gawrońska - Popa

 

Dorota Gawrońska-Popa Prezes Zarządu wydawnictwa matematycznego Megawiedza.

 

Pomysłodawca, współtwórca i założyciel portalu edukacyjnego www.MegaMatma.pl Matematyk z wykształcenia, informatyk z powołania i manager w praktyce. Współautor książki "Procenty w otaczającym nas świecie".

Pasjonat nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji.

 

Prywatnie uwielbia Włochy, dobre wino, słońce i morze. Dom w Toskanii to niespełnione marzenie i cel na spokojną przyszłość.

Michał Tycjan Grześlak

 

Trener i konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Instruktor Akademii Cisco, Trener projektu „Intel – Nauczanie ku Przyszłości”. Egzaminator ECDL oraz ECDL e-Citizen. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli 2011. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel informatyki w Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie a także administruje tamtejszą siecią komputerową. Współtworzy dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Marlena Jarczewska

 

Nauczyciel dyplomowany z 18 letnim stażem pracy.

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Związana z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego od początku jego istnienia.

Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji", „e-Szkoła - Moja Wielkopolska" oraz programie Microsoft „Partners in Learning".

Czwarty rok pracuje z e-klasami, wykorzystując na zajęciach nowoczesne technologie.

 

Odpoczynku szuka w górach, które uwielbia o każdej porze roku – latem wędruje, zimą szusuje..

Maciej Jonek

 

psycholog, pedagog ze specjalizacją w edukacji i komunikacji, prowadzi zajęcia metodami projektowymi w polskich szkołach.

Pracuje z nauczycielami i dyrektorami nad koncepcjami działania szkół oraz konkretnymi narzędziami pracy z uczniami.

 

Ekspert w dziedzinie korzystania z nowych technologii w edukacji. Edukator w projekcie Multiedukacja.pl w ramach którego sześciuset uczniów w Polsce uczy się z podręczników na tabletach.

Adam Jurkiewicz

 

wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (www.fwioo.pl), koordynator projektu Wioowszkole (wioowszkole.org), członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SuperbelfrzyRP.

Prywatnie - ojciec dwóch młodych ludzi, którzy muszą stawiać czoła codziennej edukacji ;-) I zapalony miłośnik szant i żeglarstwa, od ponad 10 lat użytkownik i administrator systemów UNIX oraz Linux.

Twórca Szkolnego Remiksu Ubuntu.

Tomasz Kocot

 

Absolwent absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu systemów informatycznych, stron internetowych.

 

Współautor systemów do zarządzania placówkami Nasze Oceny, Dzień Smyka, PRiMO.

Krzysztof Kolanowski

 

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 17 lat Nauczyciel matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym w Poznaniu. Związany z firmą Librus od 2007 roku. Obecnie Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT Librus na terenie Wielkopolski. Dobra znajomość środowiska nauczycielskiego oraz wiedza z zakresu technologii informatycznych pozwala mu przeprowadzać skuteczne szkolenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla szkół. W życiu prywatnym interesuje się historią i fotografią, lubi aktywnie spędzać wolny czas.

Paweł Komar

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej w specjalności Elektronika i Telekomunikacja.

Od 2006 roku związany z firmą Nordweco Sp. z o.o., w której początkowo jako kierownik działu audiowizualnego, a obecnie zastępca dyrektora do spraw handlowych zajmuje się sprzedażą oraz promocją urządzeń interaktywnych wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym oraz biznesowym.

Współprowadzi coroczne warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu technologii interaktywnych w edukacji organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Jarosław Kowalski

 

Od lipca 2012 roku odpowiada w firmie Pearson Central Europe (PCE) za rozwiązania informatyczne i nowe projekty w obszarze cyfrowej edukacji. Reprezentuje PCE w Porozumieniu Nowoczesnej Edukacji przy Polskiej Izbie Książki, jest przewodniczącym Komitetu Cyfrowej Edukacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.

Ostatnie 20 lata ściśle związany z branżą teleinformatyczną, w szczególności z firmą Novell. Propagator budowania i stosowania otwartych standardów oraz otwartego oprogramowania, w szczególności w administracji publicznej i edukacji.

Marzena Lemańska

 

Absolwentka matematyki na UAM, nauczyciel dyplomowany, zatrudniona w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Od roku prowadzi zajęcia z matematyki w e-klasie w nowotomyskim Gimnazjum wykorzystując między innymi platformę GimPlus, MegaMatme, iPady.

Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji", e-Szkoła Wielkopolska" ,"Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim- szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość", "Szkoła z MegaMatmą"

Prywatnie: mąż Wojtek, 6 letni synek Piotr, w wolnym czasie dobra książka, muzyka, projektowanie wnętrz i lampka dobrego wina.

Bogusław Morzy

 

Z wykształcenia nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku filologia angielska.

W Librusie od 4 lat na stanowisku specjalisty ds. Szkoleń i Wdrożeń.

Prywatnie fan piłki nożnej i miłośnik rekreacji oferowanych przez krainę tysiąca jezior.

Andrzej Musisz

 

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, aktualnie pełniąc w niej funkcję prezesa zarządu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: eSzkoła Wielkopolska, Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, eSzkoła Moja Wielkopolska, czy aktualnie realizowany Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM. Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.

Maria Neubauer-Darska

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Od 19-stu lat pracuje jako lektor języka angielskiego.
Obecnie jest koordynatorem międzynarodowego trzyletniego projektu British Council pod hasłem Connecting Classrooms, którego liderzy (uczniowie) współpracują w języku angielskim w trybie online, nad szukaniem rozwiązań dla problemów społecznych jakie dotykają współczesnych nastolatków w Szkocji, Hiszpanii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie. Jest koordynatorem językowym w programie Microsoft Partners in Learning. W 2010 roku Maria aktywnie uczestniczyła w projekcie E-WIELKOPOLSKA SZKOŁA poświęconym propagowaniu zastosowania nowych technologii we współczesnej edukacji. Od dwóch lat jest nauczycielem w e-klasie, gdzie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu.
Bożena Nowak

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
Szkolny koordynator TI. Propagator zastosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów szczególnie matematyki.
Od 2002 roku Apple Distinguished Educator. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach i zjazdach użytkowników zarówno komputerów Macintosh jak i PC-tów. Szkoli nauczycieli w zakresie TI. Od 2011 roku Apple Professional Development Trainer.
Lubi turystykę kajakową i rowerową.
Renata Orlicka

 

nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki, jest od wielu lat opiekunem Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Brała udział w projektach "iPad w edukacji", "Szkoła z klasą 2.0", "Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość".
Od dwóch lat prowadzi zajęcia w e- klasach. Na swoich zajęciach wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu. Lubi swoją pracę, docenia możliwość uczenia się nowych technologii nie tylko od fachowców ale również od młodzieży.
Kocha rodzinne podróże, bezpośredni kontakt z przyrodą oraz kulturą i sztuką.
Paweł Perekietka 

mgr informatyki
nauczyciel dyplomowany informatyki i matematyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu doradca nauczycieli informatyki miasta Poznania autor polskiego tłumaczenia materiałów projektu CSUnplugged (zgromadzonych na JasiJoasia.edu.pl) pomysłodawca drużynowego konkursu z pogranicza matematyki i informatyka KOALA (koala.vlo.poznan.pl) autor nagrodzonych w konkursach ogolnopolskich programów nauczania (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: poziom podstawowy i poziom rozszerzony) prowadził warsztaty dla nauczycieli m.in. na konferencjach "Informatyka w edukacji" (UMK w Toruniu) publikował m.in. w czasopismach "Matematyka", "Matematyka w szkole", "Linux w szkole", "Uczyć lepiej".
Grzegorz Piątas

lat 46, absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Praktyk. Od dwóch lat prowadzi w e-klasach nowotomyskiego Gimnazjum lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne. Lider Edukacji Interaktywnej (SEE – SMART Exemplary Educator).
Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Piotr Podstawski

Pierwszy w Polsce Google Apps for Education certyfied trainer.
Obok działalności trenerskiej nadzoruje prace developerskie w projekcie Webkameleon.com pozwalającym na szybką kreację i zarządzanie serwisami internetowymi.
Robert Posiadała

Prezes Gammanet Sp. z o.o. informatyk, mgr inż. absolwent Politechniki Poznańskiej,
Twórca i współtwórca wielu aplikacji webowych, między innymi: Webkameleon, Yala, Isos, Competency, Easy Esays, odpowiedzialny za funkcjonalność oraz interfejs użytkownika UI. Trener Google Apps, przeszkolił osobiście 1050 nauczycieli z zakresu TIK. Bardzo dobra znajomość technologii Internetowych. Sales manager Google Apps dla Firm oraz Google Apps dla Edukacji.
Prelegent na wielu konferencjach poświęconych edukacji i rozwiązaniom pracy w chmurze: Technologia Napędza Edukację, 2013 Google Poznań Summit, konferencja OSKKO2013, konferencja KASSK 2013, konferencja Jestem Przedsiębiorczy -Kraków, Targi Edukacyjne Poznań 2014. Zaangażowany w szerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii w edukacji. Pomysłodawca i współtwórca rozwiązań technologicznych: e-Szkoła Moja Wielkopolska, Jestem Przedsiębiorczy, Kompetencje na Życie. Propagator idei Otwartej Technologii. Czas wolny poświęca na kontakt z przyrodą, zdrowe odżywianie, gotowanie, rower i bieganie.
Anna Przybylska

Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Od 2000r. pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od roku prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowoczesne technologie. Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji". Lubi swoją pracę, ceni czas spędzony z rodziną, uwielbia podróże.
Tomasz Raginia

ur. 1977, absolwent UAM, nauczyciel dyplomowany, psycholog szkolny w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, S.P. im. M.Kownackiej w Wytomyślu i S.P. w Jastrzębsku Starym.
6. rok pracuje z młodzieżą w GSN, Gimnazjalnym Studiu Nagrań https://soundcloud.com/fantasmagorian , talentu muzycznego brak, z konieczności zatem muzykoholik, niebezpiecznie balansuje na krawędzi audiofili :D
Andrzej Rucioch

Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Prowadzi zajęcia w e-klasach w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.
Wiesława Skoczylas

- nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego , zatrudniona w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Doradca metodyczny współpracująca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Marcin Springer

Google Apps for Education certyfied trainer.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi Google w procesie edukacyjnym. Zarządza zespołem realizującym projekty symulacyjnych gier edukacyjnych.
Arkadiusz Stefan

 

Jest doradcą edukacyjnym SMART w firmie Image Recording Solutions oraz certyfikowanym trenerem SMART. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i programy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzy dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzi i kategoryzuje przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie).

Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka.

Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Jego pasje to gra na tubie, orkiestra dęta i gotowanie dla mojej rodziny.

Maciej Suchodolski

 

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wieloletni pracownik YDP. Współtwórca dużej ilości produktów edukacyjnych przeznaczonych do nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych i w szerokim spektrum tematycznym. W czasie kilkuletniej pracy jako trener systemów edukacyjnych, przeprowadził wiele szkoleń, prezentacji i warsztatów w dziedzinie szeroko pojętego e-learningu. W obszarze jego zainteresowań znajduje się zarówno proces tworzenia materiałów edukacyjnych jak i sposób wykorzystania ich w różnych systemach szkoleniowych.

Marta Szłapka

 

Jest doradcą klienta w firmie ProData w Poznaniu, gdzie zajmuje się rozwiązaniami IT dla edukacji.

 

Specjalizuje się w projektach związanych z programem Cyfrowa Szkoła i informatyzacją szkół – sprzedaż, wdrażanie interaktywnych rozwiązań informatycznych dla jednostek edukacji. Prowadzi szkolenia produktowe dla Nauczycieli i Administratorów szkolnych pracowni informatycznych. Koordynuje projekty, zajmuje się obsługą zamówień. Czynnie uczestniczy w konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty i prelekcje na temat innowacyjnych rozwiązań terminalowych.

Tomasz Świgoń /font>

 

Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT w firmie Librus.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierunek techniki komputerowe. Od 1999 roku związany z edukacją, początkowo jako nauczyciel, następnie jako konsultant Wydawnictwa Szkolnego PWN. Od blisko 3 lat zajmuje się szkoleniami i wdrożeniami systemów IT na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Prywatnie interesuje się muzyką i sportem.

Katarzyna Węglińska

 

- B2B account Manager w Samsung Electronic Polska.

 

Od lat 3 odpowiedzialna za wprowadzanie i promowanie produktów Samsung na polski rynek .

W branży IT od 15 lat Prywatne zainteresowania to żeglarstwo i książki w formie tradycyjnej nie elektronicznej.

Dorota Wiśniewska

 

Dorota Wiśniewska-absolwentka filologii polskiej UAM, nauczyciel dyplomowany.

 

Pracuje w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od dwóch lat prowadzi zajęcia w e-klasie, wykorzystując nowoczesne technologie.

Dorota Wojtuś

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (matematyka, metody numeryczne). Studia podyplomowe w zakresie skutecznego nauczania (IBE), w zakresie „Ksztalcenia na odległość“ (UW). Nauczyciel Konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Kierownik Pracowni Praktycznych Zastosowań Informatyki.

Apple Distinguished Educator. Apple Profesional Development. 16-letnie doświadczenie w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dorosłych w pełnym zakresie ICT, z uwzględnieniem nowych technologii opartych o platformę Apple, Wieloletnie doświadczenie w opiece metodycznej nad nauczycielami matematyki wykorzystującymi komputery Apple. Koordynowała prace w programie Apple Distinguished School. Uczestnictwo w wielu programach międzynarodowych (m in:Netd@ys (Wielka Brytania i Francja), ADE (Belgia), Szwecja, Dania, Hiszpania).

Bartłomiej Zawadzki

 

od trzech lat pracuje w firmie Copy Service Kalisz. Od 2013 roku jako koordynator działu Handlowego.

 

Absolwent UAM w Poznaniu. Od kilku lat ściśle związany z edukacją, początkowo jako nauczyciel w gimnazjum, później jako asystent w Wydawnictwie Szkolnym PWN, aż po obecną pracę.

 

Gra i czasami prowadzi orkiestrę dętą.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH