KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

V Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2009
Nowy Tomyśl 3-5 kwietnia 2009

Index  | Prelegenci  |  Goście  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Forum | Uczestnicy | Materiały | Kontakt | FAQ | Linki


Prelegenci V Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

 

w 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.

W latach 1974 – 1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 – 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończone wdrożeniami. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, komisji sejmowych i senackich. Jest autorem i współautorem 10 książek i ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Był głównym organizatorem 27 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych 165 konferencji krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983 – 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”, w latach 2004 – 2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie”. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 ekspertem Komisji Europejskiej. Od 2003 roku jest członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, a w latach 1999 – 2000 był przedstawicielem Polski w Information Society Forum, organie doradczym Komisji Europejskiej w sprawach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Był również redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W 2002 roku reprezentował Polskę na sesji zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej tematyce: „Technologie Informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju”. W 2001 roku, opracowany pod jego kierunkiem Internetowy System Obsługi Zamówień e-MAX wdrożony w Philips Lighting Poland, a obejmujący swym zasięgiem 27 krajów z Europy i Azji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego i zajął II miejsce w europejskim konkursie „Award of Logistics Excellence 2001” organizowanym przez European Logistics Association.

W 2007 roku otrzymał nagrodę im. Marka Cara za szczególne osiągnięcia w propagowaniu tematyki społeczeństwa informacyjnego, a w 2008 roku statuetkę InfoStat za innowacyjność koncepcji i wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Rocznie prowadzi wykłady z elektronicznego biznesu w języku polskim i angielskim dla ponad 700 studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku kierowana przez niego Katedra Technologii Informacyjnych zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Ekonomia internetowa na polskich uczelniach” sponsorowanym przez korporację Intel w ramach programu „Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP”.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Ryszard Stefanowski

 

Bez niego nie byłoby mądrze zinformatyzowanych szkół w Wielkopolsce. Sprawia, że rzeczy z pozoru niemożliwe stają się realnie wdrożoną rzeczywistością. (przyp. DS)

 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału OFEK. Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku telekomunikacja. Od 21 lat związany z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Zajmuje się budową i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią informacyjną, Był współautorem strategii E-Wielkopolska opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski. Zespół, którym kieruje wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu metod kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej. W latach 2001-2004 kierował zespołem, który w ramach programu „Intel Theach to the Future” wdrożył systemy klasy B2B i B2C wspomagające zarządzanie tym niewątpliwie największym pozarządowym programem Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 68 000 osób. W latach 2004-2007 kierował dużymi projektami kształcenia w zakresie ICT w oświacie finansowanymi przez MEN. W roku 2006 zrealizował projekt szkoleń ICT dla 8700 nauczycieli a w roku 2007 trzy analogiczne projekty dla 18200 nauczycieli. W latach 2005-2007 kierował 8 projektami zrealizowanymi z funduszy EFS województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego pod wspólną nazwą Akademia Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) dla 9200 pracujących, odchodzących z rolnictwa i bezrobotnych. Akademia Społeczeństwa Informacyjnego jest nowatorskim system kształcenia dla dorosłych łącząca cechy blended learningu i indywidualnego toku nauczania, została zauważona i wybrana jako jeden z modelowych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 roku.

Jest inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska, programu, który ma szansę wprowadzić wiele zmian w wielkopolskiej oświacie. W ramach tego programu rozpoczęły się projekty rozwijające szkoły wzorcowe we wszystkich powiatach Wielkopolski.

Bartek Boczkaja

 

prezes zarządu Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania, kierunek Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży IT.

Zainteresowania: wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie, muzyka, sprzęt hi-fi, sport.

Marcin Cały

 

Specjalista ds. marketingu w wydawnictwie Migra.

Dba o przekazywanie nauczycielom informacji o ofercie wydawnictwa, opiekuje się witryną internetową, przygotowuje projekty materiałów reklamowych i promocyjnych, zajmuje się dystrybucją gratisowych egzemplarzy książek. Uwagami i pomysłami wspiera Autorkę przy tworzeniu podręczników w zakresie nowych technologii i zagadnień związanych z tworzeniem witryn internetowych.

W wolnym czasie fotografuje, uprawiać turystykę rowerową i żeglarstwo.

Przemysław Dudasz

 

Absolwent Automatyki i Robotyki Politechniki Krakowskiej. Od 2005 informatyk Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

W 2007 roku rozpoczął we Włoszech współpracę z japońskim koncernem AMADA. Jako wdrożeniowiec systemów CAD/CAM/CAE i członek AMADA EUROPE SOFTWARE CENTER wprowadzał nowoczesne systemy produkcyjne w takich korporacjach, jak Scandia (Szwecja), Stengel GmbH (Niemcy), Burassou (Francja), Maqinaria (Hiszpania), Kotłomontaż (Polska). Po powrocie do kraju swoją przyszłość związał z firmą Verx, zajmującą się nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi. W firmie jest odpowiedzialny za szkolenia oraz wsparcie techniczne.

Prywatnie: mól książkowy (obecnie zafascynowany twórczością Pilipiuka), uwielbia mangę i filmy SF. Wiecznie „buszujący w komputerach” – zafascynowany informatyką w każdym tego słowa znaczeniu.

Dariusz Fabicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, niezależny doradca i ekspert; autor programów nauczania i materiałów dla administratorów szkolnych laboratoriów, dostarczanych do polskich szkół w latach 1998 - 2008; Super Trener edukacyjnego programu Intel „Nauczanie ku przyszłości”; posiada wiele prestiżowych nagród m.in. MVP (Most Valuable Professional) w kategorii Microsoft Small Business Server; autor i współautor serwisów internetowych poświęconych szkolnym systemom SBS 4.x / 2000 / 2003; założyciel i moderator ponad 20 dyskusyjnych grup tematycznych poświęconych różnym serwerom wykorzystywanym w edukacji; egzaminator ECDL, e-Citizen, ECDL WebStarter; prowadzi wykłady i ćwiczenia na kilku wyższych uczelniach m.in. z takich dziedzin jak projektowanie aplikacji internetowych czy sieci komputerowe. Współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest głównym współorganizatorem ogólnopolskich zjazdów dla szkolnych opiekunów pracowni internetowych w Mrozach. Jego praca, materiały, wypowiedzi spotykają się z  uznaniem zarówno nauczycieli, dyrektorów szkół, organów samorządowych i rządowych. Prezentowane przez niego rozwiązania funkcjonalne dla szkolnych pracowni internetowych stały się standardami, dzięki którym można znacznie szybciej i prościej wdrażać różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne w skali całego kraju. Ulubiona książka: Hyperion, Upadek Hyperiona, Endymion. Hobby: Książki i filmy z gatunku SF, nawet w przypadku najgorszych produkcji. Dyskusje: Tylko o przyszłości.

Paweł Górski

 

Menadżer Systemów Zarządzania Informacją. Zastępca kierownika Działu Rozwoju Rynku, projektant i szkoleniowiec systemów bibliotecznych firmy ProgMan S.A.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania i pasje: kolarstwo górskie, podróże po świecie, historia, polityka oraz barmaństwo.

Prywatnie: otwarty na ludzi, lubiący dobrą zabawę i ekstremalną jazdę na rowerze górskim.

Ewa Jabłońska-Stefanowicz

 

Ukończyła chemię i polonistykę. Obecnie pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej była koordynatorem redakcji w Wydawnictwie Naukowym, a następnie w Wydawnictwie Szkolnym PWN. Inicjatorka wielu publikacji. Współautorka podręczników informatyki do klasy I i klas IV-VI z serii KlikPlik oraz podręcznika do szkoły ponadgimnazjalnej Technologia informacyjna 3 W. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji oraz przemianami książki szkolnej. Przez trzy lata jako wolontariuszka obserwowała pracę anglojęzycznej szkoły w Montrealu.

Prywatnie matka dwojga studiujących dzieci, od których bardzo wiele się nauczyła. W wolnym czasie czyta, ogląda filmy i chodzi po górach.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Marcin Kempka

 

Wykładowca w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS, rzeczoznawca przedmiotowy ds. pomocy dydaktycznych, dyrektor generalny Grupy LIBRUS.

Specjalista z dziedziny sieci komputerowych i projektowania baz danych, pomysłodawca i twórca Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce.

W wolnych chwilach muzyk, kompozytor i aranżer.

Dariusz Kessel

 

Kierownik merytoryczny ośrodka szkoleniowego OFEK.

autor pierwszego w Wielkopolsce programu nauczania przedmiotu INFORMATYKA dla Liceum Ogólnokształcącego [1988]; autor programu nauczania przedmiotu ELEMENTY INFORMATYKI [1993]; autor dwóch podręczników z dziedziny informatyki dla szkół średnich; autor wielu publikacji z różnych dziedzin IT; koordynator edukacji informatycznej województwa wielkopolskiego w latach 1992-1998; doradca metodyczny przedmiotów informatycznych w latach 1991-1999;  egzaminator ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli w latach 1993-2007. Prywatnie interesuje się muzyką, fotografią, videofilmowaniem i żaglami.

Grażyna Koba

 

Autorka prawie czterdziestu publikacji, w tym sześciu podręczników, z zakresu informatyki i technologii informacyjnej.

Z wykształcenia informatyk. Od 1997 r. zajmuje się edukacją informatyczną, aktywnie uczestnicząc w pracach nad jej rozwojem w Polsce.

Wiele lat była nauczycielem i doradcą metodycznym informatyki. Dla wielu nauczycieli jest autorytetem z dziedziny dydaktyki informatyki. Ceniona za komunikatywność, chęć udzielania pomocy, życzliwość.

Lubi podróże, spacery z psem i taniec.

Krzysztof Kolanowski

 

Specjalista do spraw Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS.

Przez 17 lat nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Poznaniu, liczne nagrody dyrektora, praca z młodzieżą. Jego atutem jest dobra znajomość środowiska nauczycielskiego i technologii informatycznych skutkująca ponadprzeciętną zdolnością rozumienia potrzeb nauczycieli.

W życiu prywatnym ojciec trójki dzieci, jego pasją jest historia i polityka.

Jarosław Kowalski

 

Szef polskiego oddziału Novella, absolwent Wydziału Humanistycznego WSP w Olsztynie (spec.: stosunki międzynarodowe XX wieku), od 15 lat związany z branżą IT.

Członek Internet Society, PTUN, uczestnik grup zadaniowych PIIT i KIGEiT, współzałożyciel Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów (KROS) oraz Stowarzyszenia Linux Profesjonalny, członek mazowieckiego oddziału PTI.

Krzysztof Henryk Krajewski

 

Nauczyciel dyplomowany. Od roku 2000 Nauczyciel doradca metodyczny Informatyki ODN w Poznaniu.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Z wykształcenia i zamiłowania inżynier mechanik. Do roku 2006 nauczyciel Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej a od 2007 Technikum Elektroniczno-Mechanicznego przy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.

Zainteresowania mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka i mechatronika oraz turystyka krajowa i zagraniczna.

Maciej Krzywda-Pogorzelski

 

Redaktor naczelny pwn.pl sp. z o.o. Z wykształcenia architekt, od 20 lat związany z projektowaniem publikacji multimedialnych. W 1990 rozpoczął pracę w spółce Vulcan zajmując się projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika, następnie w Vulcan Media (potem pwn.pl) kierował zespołem projektowania publikacji i redakcją. W latach 2002-2008 w Wydawnictwie Naukowym PWN, kolejno Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych i Popularnych, Redaktor Naczelny Publikacji Encyklopedycznych i Dyrektor Wydawniczy Encyklopedii. Zainicjował powstanie zintegrowanego serwisu internetowego WN PWN oraz kierował projektem Bazy Encyklopedycznej PWN - sytemu zarządzania treścią i szybkiego publikowania pozwalającego efektywnie wykorzystać ogromne zasoby tekstowe ilustracyjne i multimedialne wydawnictwa. Łącznie wydał ponad sto encyklopedycznych, słownikowych i edukacyjnych publikacji multimedialnych oraz serwisów internetowych. Od grudnia 2008 ponownie w pwn.pl sp. z o. o.

Z żoną dzieli niesłabnące zainteresowanie architekturą. Najlepszymi krytykami dokonań zawodowych są dwie córki.

Łukasz Majek

 

Kierownik Działu Wsparcia Technicznego w firmie ArcaBit.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno Informatycznej w Warszawie.

Posiada 6 letnie doświadczenie w produkcji oprogramowania antywirusowego. Autor łatwo skalowalnego centrum testowego dla oprogramowania antywirusowego. Przeprowadził wiele szkoleń technicznych i wdrożeń. Zainteresowania: wędkarstwo, sport. Prywatnie: uczynny, z poczuciem humoru, ojciec dwóch córek.

Katarzyna Mańczak

 

Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu – Łejery.

Szlify językowe zdobywała w KJO w Poznaniu i Londynie na Wyspach Brytyjskich.

Ciekawość świata oraz potrzeba ciągłego podążania za zmianami w nauczaniu języka angielskiego zaprowadziła ją na UAM w Poznaniu, gdzie w 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Filologii Angielskiej.

Uwielbia ulepszać dom, przeprowadzać w nim drobne zmiany i obserwować, jak ogród zmienia się wraz z porami roku.

Maciej Nikiel

 

Dyrektor handlowy firmy OEPD Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Zagorzały propagator rozwiązań terminalowych. Wcześniej – współtwórca elementów obudów chodnikowych dla górnictwa, autor programów komputerowych do wspomagania zarządzania firmą.

Zainteresowania: krajoznawstwo, turystyka górska, narciarstwo i fotografia. Prywatnie: ojciec 3 dzieci.

Motto życiowe: Jedni są wiecznie młodzi, drudzy wiecznie starzy - to kwestia charakteru, a nie kalendarzy. (Jan Sztaudynger "Wieczna młodość")

Kazimierz Paprzycki

 

Dydaktyk fizyki, astronomii i przyrody.

Popularyzator nauk przyrodniczych (,,Physics on Stage '', ,,Science on Stage”). Organizator festiwali nauki dla młodzieży.

Zainteresowania – kosmologia, archeologia, poezja, muzyka, fotografia. ,,Nic się nie zdarza, jeśli nie jest wpierw marzeniem”

Dawid Pater

 

Kierownik Grupy Systemów Szkolnych oraz Menadżer Systemów Zarządzania Jakością pracy szkół w Dziale Wdrożeń i Szkoleń firmy ProgMan S.A. Absolwent  Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest odpowiedzialny za szkolne systemy ewidencyjne i analityczne wspomagające przepływ danych przez kanały informatyczne. Zainteresowania:  wszelkie aspekty zastosowania narzędzi IT w placówkach oświatowych oraz zagadnienia dotyczące minimalizacji przepływu dokumentacji papierowej na rzecz rozwiązań informatycznych. Prywatnie: miły i sympatyczny, otwarty na współpracę, pasjonat motoryzacji.

Jakub Piasecki

 

Specjalista do spraw robotyki firmy AKCES.

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Z wykształcenia i zamiłowania robotyk, nauczyciel informatyki i TI w V LO w Poznaniu, w poprzednich latach zajmował się również nauką fizyki i informatyki na poziomie gimnazjum. Zainteresowania: oprogramowanie open source (na koncie kilka wykładów i warsztatów dla Poznańskiego PLUGa), systemy wizyjne w robotyce, klocki LEGO, kolekcjonerskie gry bitewne.

Prywatnie: Ojciec dwójki dzieci (trzecie w drodze).

Małgorzata Piotrowska

 

35 lat pracy w technologiach informatycznych i tyleż doświadczenia pedagogicznego.

Dyplomowany inżynier (MCNE, OES CNE) i instruktor (MCNI) Novella, dyplomowany trener techniczny (CompTIA CTT+), dyplomowany dydaktyk medialny (e-learning). Stale współpracuje z firmami: Novell, Compendium CE, UNIZETO Technologies, P.O.W AYA przy realizacji projektów szkoleniowych, między innymi dla opiekunów szkolnych pracowni internetowych opartych o rozwiązania firmy Novell. Prowadziła (i prowadzi) szereg szkoleń doskonalących w zakresie TI dla nauczycieli w ramach kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (projekty szkoleniowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Poznańskiego oraz inne), autorka i realizatorka modułu „e-nauczyciel” projektu „Nowe zawody” dla WUP w Szczecinie, realizatorka kilku szkolnych projektów e-learningowych.

Hobby – mąż i wspólne wyprawy turystyczne, dzieci – własne (troje) i przybrane (trudno przeliczyć...).

Michał Podpora

 

Nauczyciel przedmiotów specjalistycznych zawodu technik informatyk oraz nauczyciel akademicki przedmiotów informatycznych na Politechnice.

Ma otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Autor trzynastu publikacji naukowych w tym siedmiu anglojęzycznych. Wzorcowy Edukator Apple, Notariusz Thawte.

Zainteresowania: przetwarzanie rozproszone, systemy wizyjne, sztuczna inteligencja, poznawanie kognitywne, metody skutecznego uczenia/poznawania.

Hobby: stolarstwo.

Wojciech Prokopczuk

 

Dyrektor firmy ALWO. Po przygotowaniu polskiej wersji NetSupport School, dobrowolnie "skazany" na udział w spotkaniach dla opiekunów szkolnych pracowni internetowych. Próbuje spopularyzować nowoczesne rozwiązania dla szkół, co w naszych realiach jest niezwykle trudne, aczkolwiek, jak się okazuje - możliwe.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tylko rok spędził w szkole pracując w charakterze nauczyciela. Obecnie pewnie by się nie nadawał z braku kwalifikacji :)

Zainteresowania: historia, literatura. Prywatnie: gaduła i zawzięty dyskutant, lubi poznawać nowe miejsca, ale bardziej odwiedzać te już poznane.

Aleksandra Stachowiak

 

Jest nauczycielem kontraktowym w ZSŁ w Poznaniu.

Jej największym sukcesem są osiągnięcia uczniów. Ukończyła studia z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego NKJO oraz studia uzupełniające magisterskie o specjalizacji translatorskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dwuletni staż nauczyciela w niemieckich szkołach pomógł jej uzyskać doświadczenie w obszarze współpracy z młodzieżą międzynarodową. Pasją pani Aleksandry są podróże, film oraz nowe technologie.

Piotr Szewczuk

 

Konsultant pomocy technicznej polskiego oddziału Novella. Z wykształcenia inżynier informatyki, ukończył Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie ze specjalnością sieci komputerowe. Od 2000 r, do czasu przejścia do Novella, pracował jako administrator systemów Solaris, FreeBSD i Linux.

Główne zainteresowania to bezpieczeństwo środowisk IT przy wykorzystaniu oprogramowania OpenSource oraz systemy poczty elektronicznej.

Posiada certyfikaty MCP, NCLP i NCLE.

Andrzej Szymczak

 

Przez wiele lat nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz technologii informacyjnej w liceum i technikum w Warszawie. Wszystkimi sposobami rozbudowuje sieć i pracownie komputerowe w swojej szkole. Szuka prostych rozwiązań na skuteczne zastosowania TI w praktyce. Szczególnie zajmuje się zastosowaniami prostych CMS-ów. Chętnie ucieka z miasta do lasu i nad jeziora.

Lubi fotografię cyfrową, modele zdalnie sterowane, strzelectwo sportowe i ogrodnictwo.

W czasie wakacji stara się unikać komputerów.

Zbigniew Talaga

 

Absolwent kierunku informatyka Politechniki Poznańskiej. Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, w latach 1997-2007 wizytator, koordynator edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Współautor czterech podręczników i programów nauczania informatyki i technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych oraz informatyki w gimnazjum, autor licznych publikacji i opracowań dotyczących przemian w systemie edukacji. Prywatnie: interesuje się tematyką społeczno-polityczną, lubi i umie dostrzegać piękno przyrody.

Sebastian Wasiołka

 

Starszy Trener Produktu w firmie Young Digital Planet S.A. Wydawnictwa Interaktywne.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel i członek europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki, asystent Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyki, asystent Wyższej Szkoły Bankowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych.

Mistrz Świata w szpadzie z 1996r., brązowy medalista Uniwersjady z 1997r., wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Zainteresowania: tworzenie aplikacji internetowych, grafika komputerowa, sport, podróże, muzyka. Prywatnie: żona Barbara oraz 6-letnia córeczka Karolinka.

Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 12 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych.

Rafał Zapadka

 

ur. w 1952 r. Na UAM obronił w 1976 r. pracę magisterską z socjologii.

Od 1990 r. prowadzi w Gorzowie Wlkp. działalność gospodarczą – wspólnie z Żoną założył Wydawnictwo Zapadka (www.dysleksja.info). Od 1999 r. zajmuje się tworzeniem programów komputerowych dla dzieci z dysleksją. Jest współautorem scenariuszy 9 programów.

Ponadto zajmuje się realizacją szkoleń dla rad pedagogicznych nt. wykorzystania programów komputerowych w terapii dysleksji. Interesuje się historią i polityką.

Krzysztof M. Ziołek

 

Specjalista ds. szkoleń.

Absolwent Politechniki Poznańskiej – kierunek informatyka. Od ponad 15 lat zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń w OFEK. Autor licznych materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas szkoleń organizowanych przez OFEK. Specjalizuje się w technologiach sieciowych w szczególności w zastosowaniach edukacyjnych. Posiada certyfikaty inżyniera CNE oraz instruktora NAI.

Prywatnie: lubi długie wycieczki rowerowe przy dźwiękach dobrej muzyki.

Daniel Żukowski

 

Business Unit Manager w Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Ukończył politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz „Strategie i planowanie w biznesie” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z branżą informatyczną związany jest od 2004 roku.

Przeszedł kolejno szczeble kariery zawodowej od stanowiska doradcy klienta, przez stanowisko opiekuna produktów VoIP, do Managera zarządzającego grupą produktów sieciowych. Jest odpowiedzialny za kreowanie strategii firmy w zakresie wprowadzania nowych produktów do oferty oraz koordynację projektów.

Zainteresowania: kino i literatura.