KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

V Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2009
Nowy Tomyśl 3-5 kwietnia 2009

Index  | Prelegenci  |  Goście  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Forum | Uczestnicy | Materiały | Kontakt | FAQ | Linki


Goście V Konferencji Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych

Krzysztof Stanowski - Wiceminister Edukacji Narodowej

Krzysztof Jakub Święcicki - sekretarz Rady Programowej Partnerstwa Dla Przyszłości
Jan Polak - Partnerstwo Dla Przyszłości

Jacek Krawczyk - dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Waldemar Grądzki - naczelnik Wydziału Nowych Technologii DZSE - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Iwona Kurzępa - Wydział Nowych Technologii DZSE - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Justyna Domińczak - Wydział Nowych Technologii DZSE - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Krzysztof Klefas - Wydział Nowych Technologii DZSE - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Krystyna Poślednia - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty
Hanna Rajcic - Mergler - Wielkopolski Wicekurator Oświaty
Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Wicekurator Oświaty
Henryk Helwing - Burmistrz Nowego Tomyśla
Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski
Zofia Hryhorowicz - dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Ryszard Stefanowski - dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej

Zdzisław Nowakowski - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Romuald Zieliński - NTT System S.A.
Lesław Tomczak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
Dariusz Jaszczuk - wójt gminy Mrozy, organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Wiesław Grabarczyk - organizator Zjazdów Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach
Jacek Kawałek - organizator kołobrzeskich Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych
Irena Pyszyńska - Królak - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Ewa Klonowska - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Paweł Szymoniak - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Adam Demidziuk - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Warszawie
Andrzej Jerzy Mróz - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Krzysztof Kurszewski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Marek Sieczka - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Wrocławiu
Piotr Patora - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Łodzi
Ryszard Perkowski - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Lublinie
Marcin Depta - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Ireneusz Podolak - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Opolu
Krzysztof Sochoń - Koordynator Edukacji Informatycznej - Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Steven Brazier - Director of Education Promethean Ltd.
Marek Czeleń - Wiceprezes VERX Sp. o.o.
Marcin Kempka - Dyrektor Generalny LIBRUS
Maciej Krzywda Pogorzelski - Redaktor naczelny PWN.PL Sp. z o.o
Małgorzata Charęzińska - SAD Sp. z o.o.
Janusz Borodziński - SAD Sp. z o.o.
Cecylia Szymańska - Dyrektor Linii Biznesowej - Edukacja Young Digital Planet SA
Tomasz Hodakowski - Intel Technology Poland sp. z o.o.
Jacek Kallas - prezes ProgMan Software
Arkadiusz Stefan - Image Recording Solutions - Warszawa
Grażyna Pogonowska - wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Piotr Szymkowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wlekły, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Roman Musiał - Burmistrz Międzychodu
Dariusz Bekisz - Burmistrz Świebodzina
Andrzej Rogozinski, Burmistrz Wolsztyna
Henryk Szymański, Burmistrz Grodziska Wlkp.
Zbigniew Kaczmarek, Wójt Granowa
Michał Chojara, Burmistrz Pniew
Krystyna Pietrzak, Zastępca Burmistrza Rakoniewic
Piotr Halasz, Wójt Kamieńca
Adam Łaniecki, Burmistrz Wielichowa
Stanisław Filipiak, Burmistrz Buku
Adam Woropaj, Wójt Dusznik
Adam Cukier, Wójt Siedlca
Michał Deptuch, Burmistrz Sulęcina
Józef Ast, Wicestarosta Nowotomyski
Stanisław Kubiak, Starosta Sulęciński
Ireneusz Józefowski, Sekretarz Powiatu Nowy Tomyśl
Barbara Jandy, Radna Rady Miejskiej
Ryszard Napierała – burmistrz Opalenicy
Leszek Leśny – burmistrz Zbąszynia
Rafał Mroczkiewicz – burmistrz Lwówka
Józef Ćwiertnia – wójt gminy Miedzichowo
Jerzy Dziamski – wójt gminy Kuślin
Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński
Stanisław Hadka – Starosta Grodziski
Julian Mazurek – Starosta Międzychodzki
Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski
Grzegorz Gabryjelski – Starosta Międzyrzecki
Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński
Bartosz Dziewiałtowski – Gintowt – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Bogumiła Maniecka – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Ryszard Szymkowiak – członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Maria Kostera – Kaniecka - członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Roman Trzybiński - członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Paweł Wilkoszarski - członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Nowotomyskiego
Mirosław Kozłowski - Tygodnik "Nasz Dzień Po Dniu"
Dyrektorzy gminnych i powiatowych jednostek oświaty i kultury
Genowefa Hreczyńska - dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu
Zdzisław Szymczak - dyrektor Ośrodka Oświaty i Sportu w Nowym Tomyślu
Lucyna Kończal - Gnap - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu
Sylwia Czarnecka - dyrektor Gimnazjum w Borui Kościelnej
Maria Wolska - Mleczak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
Marek Polcyn - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu
Władysław Ceglecki - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu
Mirosława Wieczorek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym
Małgorzata Ruta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytomyślu
Marian Podgórecki - dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach
Mirosława Chmielewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej
Janusz Skoczylas – dyrektor szkoły w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp.
Jarosław Mleczak – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Tomyślu
Robert Winiarz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu
Magdalena Kędzia – Kluj, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu
Izabela Kałek – dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Ryszard Tratwal – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
Jerzy Kaczmarek – zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
Łukasz Frański – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Elżbieta Helwing – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu
Marek Furman – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu
Bogusław Pietrusiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Genowefa Wasiak – dyrektor Zespołu Szkół w Opalenicy
Danuta Kin – dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu