KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

IV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2008
Nowy Tomyśl 4-6 kwietnia 2008

O Konferencji  |  Forum  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Rejestracja | Uczestnicy | Materiały | Kontakt | FAQ | Linki

Program Konferencji - v.3.4 - OSTATECZNA :-)
Tutaj możesz pobrać: program w formacie PDF oraz plan warsztatów i sal w formacie PDF. Dostępny jest również opis warsztatów (wersja 2)

Aby usprawnić wybór warsztatów, zdecydowaliśmy się na formę podziału na grupy. Każda grupa będzie miała przygotowaną odpowiednią ścieżkę, tak aby wziąć udział w jak największej ilości różnorodnych zajęć. Dla każdej z grup zostanie przygotowany plan zajęć. Uczestnik dokonuje jedynie wyboru grupy. Potwierdzeniem przynależności do określonej grupy będzie specjalnie na konferencję przygotowany unikalny znaczek okolicznościowy, który bardzo prosimy nosić przypięty oprócz identyfikatora.

Piątek, 4 kwietnia 2008r. - dzień wykładowy sala widowiskowa Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
Od 12:00 Rejestrowanie uczestników konferencji - budynek Gimnazjum - os. Północ 25 oraz przejście do NOK - ulica Tysiąclecia, w którym odbywać się będą wszystkie piątkowe wykłady.
14:00 - 15:30
 • Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników - Burmistrz Nowego Tomyśla p. Henryk Helwing, dyrektor Gimnazjum p. Andrzej Wałęsa
 • Wystąpienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej
 • Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
 • "E-szkoła, czyli wykorzystanie TIK i ich wpływ na kształtowanie postaw twórczych nauczycieli" - dyr. Ryszard Stefanowski OFEK
 • Przyszłość programu "Partnerstwo dla przyszłości" - inicjatywy wspierania edukacji informatycznej - dr Jan Polak - Microsoft
 • Rola i zadania polskiej oświaty w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej i strategia resortu w zakresie informatyzacji szkół. - p. Romuald Zieliński - MEN
15:30 - 16:30 Przerwa obiadowa - Hotel KOPERNIK
16:30 - 18:00
 • Rola i zadania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Raport „ Szkoła w społeczeństwie informacyjnym” – przedstawienie i omówienie pełnych, największych w Polsce wyników badań. - Marcin Kempka – rzeczoznawca MEN, Instytut Informatyki Politechnika Śląska.
 • Technologie i projekty edukacyjne Apple - Małgorzata Charęzińska, Janusz Borodziński
 • Scholaris jako platforma e-learningowa w dydaktyce szkolnej. – Cecylia Szymańska
18:10 - 19:30 Przejście do budynku Gimnazjum. Kolacja oraz przejazd do miejsca zakwaterowania. Osobom niezmotoryzowanym Organizator zapewnia transport.

Sobota, 5 kwietnia 2008r.- spotkania seminaryjno - warsztatowe - Gimnazjum os. Północ 25
9:00 - 10:00 Śniadanie. Uczestnicy zakwaterowani w ośrodku OAZA jedzą śniadanie w miejscu zakwaterowania, pozostali w stołówce Gimnazjum.
10:00 - 11:20 Wystąpienia plenarne (sala gimnastyczna)
 • wykład inauguracyjny "Szkoła a Nowe Technologie i Nowe Kształcenie" - prof. Maciej M. Sysło
 • Przegląd propozycji wydawniczych. Informacje ogólne, krótkie zapowiedzi warsztatów:
  • „Informatyka Europejczyka" – nowoczesny projekt edukacyjny – prezentacja - Grzegorz Jankowski
  • „Propozycje wydawnicze WSiP jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach informatyki” – Dariusz Startek
  • Przegląd propozycji wydawniczych WszPWN jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach
  • Uczymy skutecznie i w sposób uporządkowany - prezentacja oferty wydawnictwa Migra
11:25 - 12:15 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 1

 

 • Wykorzystanie tablic multimedialnych oraz interaktywnych systemów zbierania i analizowania odpowiedzi w praktyce szkolnej. Prowadzący: Image Recording Solutions
 • Scholaris jako platforma e-learningowa w dydaktyce szkolnej. – Cecylia Szymańska
 • "Propozycje wydawnicze WSiP jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach informatyki” Prowadzący: Dariusz Startek
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Zastosowanie w praktyce Internetowego Dziennika Lekcyjnego firmy ProgMan jako narzędzia wspomagającego sprawozdawczość wyników kształcenia i frekwencji w szkole. Prowadzący: Dawid Pater (Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń firmy ProgMan).
 • Komputery MacBook nowoczesnym i optymalnym środowiskiem edukacyjnym – warsztaty firmy Apple. Prowadzący: Daniel Dajczak, Adam Cyrański
 • Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show Prezentacja oferty handlowej dla edukacji.
 • NetSupport Protect (premiera!) oraz NetSupport School - efektowne narzędzia efektywnego zarządzania pracownią komputerową i siecią lokalną. – Prowadzący: Wojciech Prokopczuk
 • "Projektowanie i budowa bezpiecznej i wydajnej sieci szkolnej w oparciu o rozwiązania Linksys." Prowadzenie: Łukasz Naumowicz - Sales Engineer.
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • "Projektory EPSON dla edukacji". Prowadzący: Tomasz Chojecki
 • "Jak powstało Gimnazjalne Centrum Informacji ? Czyli doświadczenia nauczyciela bibliotekarza na przykładzie GCI Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Prowadzący: Renata Maciejewska-Kurasińska
12:25 - 13:15 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 2
 • Wykorzystanie tablic multimedialnych oraz interaktywnych systemów zbierania i analizowania odpowiedzi w praktyce szkolnej. Prowadzący: Image Recording Solutions
 • Kompleksowe wsparcie realizacji procesu edukacyjnego w oparciu o system zarządzający treściami edukacyjnymi. Modele pracy z użyciem oprogramowania edukacyjnego. Prowadzący: Sebastian Wasiołka
 • Informatyka Europejczyka – kolejny krok" – Prowadzący: Grzegorz Jankowski
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Zastosowanie w praktyce Internetowego Dziennika Lekcyjnego firmy ProgMan jako narzędzia wspomagającego sprawozdawczość wyników kształcenia i frekwencji w szkole. Prowadzący: Dawid Pater (Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń firmy ProgMan).
 • Komputery MacBook nowoczesnym i optymalnym środowiskiem edukacyjnym – warsztaty firmy Apple. Prowadzący: Daniel Dajczak, Adam Cyrański
 • Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show . Prezentacja oferty handlowej dla edukacji.
 • NetSupport Protect (premiera!) oraz NetSupport School - efektowne narzędzia efektywnego zarządzania pracownią komputerową i siecią lokalną. – Prowadzący: Wojciech Prokopczuk
 • Kamery IP w monitoringu i dydaktyce. Optymalne wykorzystanie technologii bezprzewodowych w szkole. Prowadzący: Daniel Żukowski - Networking BU Manager
 • Projektory EPSON dla edukacji". Prowadzący: Tomasz Chojecki
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • Blaski i cienie wykorzystania ICIM - warsztat opiekuna. Rola biblioteki w zakresie udostępniania TIK. Jak organizować udostępnianie technologii? Prowadzenie: Renata Kurasińska, Małgorzata Gucia
13:25 - 14:15 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 3
 • Wykorzystanie tablic multimedialnych oraz interaktywnych systemów zbierania i analizowania odpowiedzi w praktyce szkolnej. Prowadzący: Image Recording Solutions
 • Kompleksowe wsparcie realizacji procesu edukacyjnego w oparciu o system zarządzający treściami edukacyjnymi. Modele pracy z użyciem oprogramowania edukacyjnego. Prowadzący: Sebastian Wasiołka
 • Informatyka Europejczyka – kolejny krok" – Prowadzący: Grzegorz Jankowski
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski – LIBRUS
 • Zastosowanie w praktyce Internetowego Dziennika Lekcyjnego firmy ProgMan jako narzędzia wspomagającego sprawozdawczość wyników kształcenia i frekwencji w szkole. Prowadzący: Dawid Pater (Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń firmy ProgMan).
 • Komputery MacBook nowoczesnym i optymalnym środowiskiem edukacyjnym – warsztaty firmy Apple. Prowadzący: Daniel Dajczak, Adam Cyrański
 • Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show . Prezentacja oferty handlowej dla edukacji.
 • NetSupport Protect (premiera!) oraz NetSupport School - efektowne narzędzia efektywnego zarządzania pracownią komputerową i siecią lokalną. – Prowadzący: Wojciech Prokopczuk
 • "Projektowanie i budowa bezpiecznej i wydajnej sieci szkolnej w oparciu o rozwiązania Linksys." Prowadzenie: Łukasz Naumowicz - Sales Engineer.
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • Zastosowanie komputerów w bibliotece. Nowoczesne metody ewidencji stanu i ruchów zasobów bibliotecznych. Prowadzący: Paweł Górski (Specjalista ds. Systemu Bibliotecznego firmy ProgMan)
 • Organizacja Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Prowadzenie: Bożena Szyszkowska - Sienkiewicz
14:15 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 15:50 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 4
 • Wykorzystanie tablic multimedialnych oraz interaktywnych systemów zbierania i analizowania odpowiedzi w praktyce szkolnej. Prowadzący: Image Recording Solutions
 • Kompleksowe wsparcie realizacji procesu edukacyjnego w oparciu o system zarządzający treściami edukacyjnymi. Modele pracy z użyciem oprogramowania edukacyjnego. Prowadzący: Sebastian Wasiołka
 • Przegląd propozycji wydawniczych WszPWN jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach. Warsztat dla nauczycieli Szkół ponadgimnazjalnych.
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Komputery MacBook nowoczesnym i optymalnym środowiskiem edukacyjnym – warsztaty firmy Apple. Prowadzący: Daniel Dajczak, Adam Cyrański
 • Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show. Prezentacja oferty handlowej dla edukacji.
 • Informatyka Europejczyka – kolejny krok” – Prowadzący: Grzegorz Jankowski
 • Kamery IP w monitoringu i dydaktyce. Optymalne wykorzystanie technologii bezprzewodowych w szkole. Prowadzący: Daniel Żukowski - Networking BU Manager
 • „Wykorzystanie usług Sharepoint na platformie Komputronik ProServer SBS”
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • Zastosowanie programu Baltie do tworzenia animacji komputerowych i prostego programowania na podstawie podręcznika Informatyka szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby. Prowadzący: Marcin Cały
 • Zastosowanie komputerów w bibliotece. Nowoczesne metody ewidencji stanu i ruchów zasobów bibliotecznych. Prowadzący: Paweł Górski (Specjalista ds. Systemu Bibliotecznego firmy ProgMan)
16:00 - 16:50 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 5
 • Wykorzystanie tablic multimedialnych oraz interaktywnych systemów zbierania i analizowania odpowiedzi w praktyce szkolnej. Prowadzący: Image Recording Solutions
 • ECDL: krok w kierunku optymalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę informatyczną. - dr inż. Adam Wojciechowski - PTI
 • Przegląd propozycji wydawniczych WszPWN jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach. Warsztat dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
 • Informatyka Europejczyka – kolejny krok" – Prowadzący: Grzegorz Jankowski
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Zastosowanie programu Baltie do tworzenia animacji komputerowych i prostego programowania na podstawie podręcznika Informatyka szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby. Prowadzący: Marcin Cały
 • Komputery MacBook nowoczesnym i optymalnym środowiskiem edukacyjnym – warsztaty firmy Apple. Prowadzący: Daniel Dajczak, Adam Cyrański
 • Komputronik Infinity KASSK 2008 Game Show. Prezentacja oferty handlowej dla edukacji.
 • "Projektowanie i budowa bezpiecznej i wydajnej sieci szkolnej w oparciu o rozwiązania Linksys." Prowadzenie: Łukasz Naumowicz - Sales Engineer.
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • „Wykorzystanie usług Sharepoint na platformie Komputronik ProServer SBS”
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • Technologie Informacyjne i Komunikacyjne nowoczesnym źródłem informacji w bibliotece szkolnej. Prowadzący: Ewa Wawrzyniak
17:00 - 17:50
 •  ECDL: krok w kierunku optymalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę informatyczną. - dr inż. Adam Wojciechowski - PTI
 • Informatyka Europejczyka – kolejny krok" – Prowadzący: Grzegorz Jankowski
 • Uczymy skutecznie i w sposób uporządkowany - prezentacja oferty wydawnictwa Migra. Prowadzący: Marcin Cały
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • "ECDL Przepustką w Przyszłość" - doświadczenia z realizacji największego w Polsce projektu edukacyjnego umożliwiającego zdobycie certyfikatu ECDL. Prowadzący: Tomasz Zwierzchowski
17:00 - 18:20 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne w pracy szkoły. Strategie resortu oświaty w zakresie informatyzacji szkół.  - Panel dyskusyjny nauczycieli, dyrektorów, samorządowców i koordynatorów edukacji informatycznych z całego kraju.
18:20 - 18:45 Przejazd do miejsca zakwaterowania
20:00 - ??? Kolacja i nieformalne spotkanie integracyjne w Wigwamie - biesiadniku "Klimkowa Osada". (Organizator zapewnia transport autobusem).

Niedziela, 6 kwietnia 2008r. - spotkania seminaryjno - warsztatowe - Gimnazjum os. Północ 25
9:00 - 10:00 Śniadanie. Uczestnicy zakwaterowani w ośrodku OAZA jedzą śniadanie w miejscu zakwaterowania, pozostali w stołówce Gimnazjum.
10:00 - 11:00 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 1
 • „Obudź swoją klasę, czyli interaktywność i mobilność w nauczaniu różnych przedmiotów. Wykorzystanie Testico (testy na piloty) i tablicy interaktywnej z notebookiem dla nauczyciela.” Prowadzący: Maciej Bojanowski
 • Zarządzanie projektami informatycznymi wspomagane TI. Konstruowanie szkolnego programu rozwoju edukacji informatycznej jako elementu długofalowego rozwoju szkoły. Prowadzący: Leszek Duda – OFEK
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • Zastosowanie programu Baltie do tworzenia animacji komputerowych i prostego programowania na podstawie podręcznika Informatyka szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby. Prowadzący: Marcin Cały
 • Wykorzystanie Quick Time Streaming Server w szkole – warsztaty firmy Apple Prowadzący: Grzegorz Radziszewski
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Zastosowanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych. Multimedia w praktyce szkolnej – Lekcja języka obcego w multimedialnym laboratorium językowym
 • NetSupport Protect (premiera!) oraz NetSupport School - efektowne narzędzia efektywnego zarządzania pracownią komputerową i siecią lokalną. – Prowadzący: Wojciech Prokopczuk
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • Planowanie, dokumentowanie i zarządzanie szkolną infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem programu IT Auditor oraz technologii vPro. Prowadzący: Sebastian Gazda, Marcin Łabędzki
 • „Nowe trendy zabezpieczenia szkolnych sieci komputerowych przed zagrożeniami z sieci elektrycznej” – prowadzący: Sebastian Warzecha EVER Sp. z o.o.
 • Prezentowanie wiedzy to nie wszystko – Technologia Flash z systemem e-Expert . Prowadzący: Łukasz Balicki
11:10 - 12:10 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 2
 • „Obudź swoją klasę, czyli interaktywność i mobilność w nauczaniu różnych przedmiotów. Wykorzystanie Testico (testy na piloty) i tablicy interaktywnej z notebookiem dla nauczyciela.” Prowadzący: Maciej Bojanowski
 • Zarządzanie projektami informatycznymi wspomagane TI. Konstruowanie szkolnego programu rozwoju edukacji informatycznej jako elementu długofalowego rozwoju szkoły. Prowadzący: Leszek Duda – OFEK
 • Warsztaty administratora pracowni komputerowej. Prowadzący: Krzysztof M. Ziołek
 • Zastosowanie programu Baltie do tworzenia animacji komputerowych i prostego programowania na podstawie podręcznika Informatyka szkoły podstawowej. Klasy IV-VI autorstwa Grażyny Koby. Prowadzący: Marcin Cały
 • Wykorzystanie Quick Time Streaming Server w szkole – warsztaty firmy Apple Prowadzący: Grzegorz Radziszewski
 • System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Prowadzący: Krzysztof Kolanowski - LIBRUS
 • Zastosowanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych. Multimedia w praktyce szkolnej – Lekcja języka obcego w multimedialnym laboratorium językowym
 • NetSupport Protect (premiera!) oraz NetSupport School - efektowne narzędzia efektywnego zarządzania pracownią komputerową i siecią lokalną. – Prowadzący: Wojciech Prokopczuk
 • Multimedialna pracownia komputerowa oparta na rozwiązaniu Userful. Prezentacja i zasady licencjonowania programu NOD 32. Prowadzący: OEPD Sp. z o.o.
 • Planowanie, dokumentowanie i zarządzanie szkolną infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem programu IT Auditor oraz technologii vPro. Prowadzący: Sebastian Gazda, Marcin Łabędzki
 • „Nowe trendy zabezpieczenia szkolnych sieci komputerowych przed zagrożeniami z sieci elektrycznej” – prowadzący: Sebastian Warzecha EVER Sp. z o.o.
 • Prezentowanie wiedzy to nie wszystko – Technologia Flash z systemem e-Expert . Prowadzący: Łukasz Balicki
12:15 - 13:45 Część plenarna:

 

 • „Nowe trendy zabezpieczenia szkolnych sieci komputerowych przed zagrożeniami z sieci elektrycznej” – Prowadzący Sebastian Warzecha Ever Sp. z.o.
 • Metodyka kształcenia informatycznego w kolejnych etapach edukacyjnych. Prowadzący: Grażyna Koba.
 • Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
 • Losowanie nagród.
13:45 - 14:15 Obiad
Program konferencji