KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

IV Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2008
Nowy Tomyśl 4-6 kwietnia 2008

O Konferencji  |  Forum  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Rejestracja | Uczestnicy | Materiały | Kontakt | FAQ | Linki

Zapraszamy do udziału w Konferencji
     Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na IV Konferencję Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych  zatytułowaną w tym roku „Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w służbie oświaty”. Konferencja przeznaczona jest dla:
 • nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej
 • opiekunów pracowni komputerowych
 • liderów edukacji informatycznej
 • opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych
 • nauczycieli bibliotekarzy
 • nauczycieli różnych przedmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • dyrektorów szkół
 • nauczycieli doradców metodycznych
 • pracowników samorządowych
 • oraz wszystkich, którzy chcą kształcić i wychowywać w sposób nowoczesny, ciekawy i twórczy.

W związku z tym szeroko będą omawiane kwestie związane z:
 • funkcjonowaniem i rolą Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych (ICIM)
 • wykorzystaniem dostępnej w szkole technologii jako źródła rzetelnej wiedzy i dostępu do niej
 • projektowaniem, budową i rozbudową sieci lokalnych,
 • bezpieczeństwem sieci, sposobami zabezpieczania sieci komputerowych, sieci WiFi i pojedynczych komputerów
 • zagrożeniami płynącymi z Internetu, blokowaniem dostępu do treści niepożądanych
 • wykorzystania przenośnych zestawów multimedialnych,
 • korzystania z tablic interaktywnych i systemów do głosowania
 • sposobów wykorzystania komputerów w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • TIK w wychowaniu i terapii pedagogicznej
 • problematyką przemian postępowania nauczycieli w nowym obrazie społeczeństwa informacyjnego
 • budowaniem projektów rozwoju edukacji informatycznej w szkole
 • budowania serwisów internetowych i intranetowych
 • dobrymi praktykami edukacyjnymi
 • dorobkiem dydaktyki nauczania TI i informatyki
 • metodami e-learningu
 • organizacją miejsc pracy własnej nauczyciela, wykorzystaniu technologii w pracowniach przedmiotowych i laboratoriach językowych
 • wykorzystania TIK w różnych sferach pracy szkoły: dydaktyce, wychowaniu, administracji i zarządzaniu szkołą
 • aktualizacją wiedzy oraz umiejętności zarządzania szkolną infrastrukturą informatyczną
 • doskonalenia form i metod wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia
 • i wiele innych
     Podobnie jak przed rokiem konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Nowego Tomyśla. Zapraszamy do udziału koordynatorów edukacji informatycznej z całej Polski, zabiegamy o patronat Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Edukacji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach (będzie impreza plenerowa jak w ubiegłych latach) będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

     Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo - seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.
     Naszym zamiarem jest również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, którymi chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Mamy rozbudowaną sieć lokalną obejmującą zasięgiem całą szkołę, 100% pokrycia sieci bezprzewodowej oraz zaawansowany system monitoringu. Posiadamy szkolną serwerownię, sami wykonaliśmy wszystkie projekty i prace. Mamy swoje doświadczenia z wdrażania projektu e-szkoła, wypracowaliśmy własne koncepcje i rozwiązania.  ale najbardziej liczymy na to, że dowiemy się wiele od innych, że podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami.

 
organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor gimnazjum
/-/ Andrzej Wałęsa
Program konferencji