Program
Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK - 2006

Prezentujemy wersję programu, wyznaczającego ramy czasowo - organizacyjne konferencji. Niektóre tematy oraz godziny prezentacji i zajęć seminaryjno-warsztatowych mogą ulec zmianie.

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji administratorom i opiekunom szkolnych pracowni komputerowych wsparcia będą udzielać pracownicy Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, która posiada status Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

OFEK zaprezentuje mobilną pracownię internetową, która oparta będzie o komputery przenośne IBM, połączone w sieć z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. Wykładowcy OFEKu będą dostępni w tej pracowni i będą udzielać konsultacji dotyczących praktyki administrowania szkolnymi serwerami SBS 2000 i SBS 2003.

Oprócz tego odbędą się też spotkania warsztatowo seminaryjne poświęcone instalowaniu i zarządzaniu oprogramowaniem na stacjach klienckich, implementacji PHP na serwerze SBS oraz zastosowaniu skryptów wiersza poleceń w administrowaniu serwerami.

Podczas przerw szczególnie cenne będą rozmowy kuluarowe i spotkania z przedstawicielami firm i wydawnictw. Będzie można też liczyć na wsparcie wykładowców i osób prowadzących spotkania warsztatowe, a także zapoznać się z ofertą poszczególnych partnerów konferencji.

Piątek 21 kwietnia

od 10:00 Rejestracja uczestników
12:00 - 15-00
 • Otwarcie Konferencji
 • Wykład inauguracyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej, opiekun pracowni czy szkolny koordynator TI ? Historia, teraźniejszość, przyszłość - prof. Maciej Sysło
 • Problematyka przemian postaw nauczycieli w nowym obrazie społeczeństwa informacyjnego - wystąpienie koordynatora edukacji informatycznej st. wizytatora Zbigniewa Talagi
ok. 13:30 przerwa na kawę
 • Rola i charakter programu "Otwarta Szkoła" w pracy nauczyciela informatyki, technologii informacyjnej, opiekuna pracowni i administratora szkolnej sieci komputerowej - dr Jan Polak
 • Program pilotażowy Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego „e-szkoła” dyr. Ryszard Stefanowski - OFEK
15:00 - 15:45 Przerwa obiadowa.
15:45 - 16:45 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe cz. 1:
 • Nowe trendy w multimedialnych programach edukacyjnych - na przykładzie oprogramowania edukacyjnego Young Digital Planet SA.- Cecylia Szymańska
 • Zarządzanie projektami informatycznymi wspomagane TI Leszek Duda - OFEK
 • Rozwój oprogramowania "Opiekun" dostarczonego do pracowni szkolnych w 2005 roku, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  - Arkadiusz Ficek
 • Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym - Iwona Barciak WSiP
 • Technologie bezprzewodowe i mobilne w praktyce edukacyjnej. Rozbudowa szkolnej infrastruktury informatycznej w oparciu o technologie sieci bezprzewodowych  - część 1 - Komputronik
 • Dziennik lekcyjny a współpraca z innymi rozwiązaniami firmy - Magda Matuszewska - ProgMan Software.
17:00 - 17:45

 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe cz. 2:

 • Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem na stacjach klienckich, tworzenie obrazów stacji w oparciu o technologię RIS Krzysztof Ziołek - OFEK
 • Rozwój oprogramowania "Opiekun" dostarczonego do pracowni szkolnych w 2005 roku, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  - Arkadiusz Ficek
 • Technologie bezprzewodowe i mobilne w praktyce edukacyjnej. Rozbudowa szkolnej infrastruktury informatycznej w oparciu o technologie sieci bezprzewodowych - część 2 - Komputronik
 • Narzędzia wspomagające wewnętrzny audyt legalności oprogramowania, sprzętu oraz monitorowania i wykorzystania zasobów pracowni - Radosław Podedworny
 • Nowe trendy w multimedialnych programach edukacyjnych - na przykładzie oprogramowania edukacyjnego Young Digital Planet SA.- Cecylia Szymańska
18:00 - 18:30 Przejazd do miejsca zakwaterowania.  (Organizator zapewnia transport autobusem).
20:00 Kolacja i nieformalne spotkanie integracyjne w Wigwamie - biesiadniku "Klimkowa Osada". (Organizator zapewnia transport autobusem).

Sobota 22 kwietnia

od 9:00 - 10:00 Śniadanie dla osób korzystających z noclegu w Schronisku Młodzieżowym w Starym Tomyślu. Uczestnicy zakwaterowani w OAZIE otrzymują śniadanie w ośrodku.
10:00 - 13-00 10:00 - 10:45 - zajęcia seminaryjno - warsztatowo cz. 1:
 • Internetowy Dziennik Lekcyjny - innowacyjne formy prezentacji wyników nauczania - Radosław Podedworny
 • Linux Terminal Server Project w pracowni szkolnej - Tomasz Markowski
 • Szkolne projekty informatyzacji – sposoby zarządzania Leszek Duda - OFEK
 • Techniki zabezpieczeń sieci szkolnych w oparciu o najnowsze przełączniki zarządzalne i zapory sieciowe - część 1: Przełączniki L2 - przydatne funkcje, konfiguracja i monitoring.
 • Bezpieczeństwo szkolnych sieci komputerowych - ArcaBit
 • "NetSupport School" - praca administratora może być przyjemnością - Wojciech Prokopczuk
 • Program "Prawo oświatowe" w zarządzaniu placówkami oświatowymi - Polskie Wydawnictwa Profesjonalne.

11:00 - 11:45 - zajęcia seminaryjno - warsztatowe - cz. 2

 • Internetowy Dziennik Lekcyjny - innowacyjne formy prezentacji wyników nauczania - Radosław Podedworny
 • Informatyka Europejczyka - nowoczesny program nauczania - Grzegorz Jankowski
 • Techniki zabezpieczeń sieci szkolnych w oparciu o najnowsze przełączniki zarządzalne i zapory sieciowe - część 2: Zapory sieciowe - integracja z przełącznikami, konfiguracja i zarządzanie. - Komputronik
 • Instalacja i sposoby implementacji technologii PHP w szkolnych serwerach internetowych Microsoft SBS 2003 Krzysztof Konieczny - OFEK
 • Bezpieczeństwo szkolnych sieci komputerowych - ArcaBit
 • Edukacja informatyczna w szkołach ponadgimnazjalnych na tle wcześniejszych etapów edukacji. Spotkanie z autorem podręczników technologii informacyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych - Wydawnictwo Szkolne PWN
12:00 - 12:45 - zajęcia seminaryjno - warsztatowe - cz. 3
 • Instalacja i sposoby implementacji technologii PHP w szkolnych serwerach internetowych Microsoft SBS 2003 Krzysztof Ziołek - OFEK
 • Bezpieczeństwo szkolnych sieci komputerowych; Instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym - ArcaBit
 • Zadania jako gry edukacyjne. Ciekawiej i łatwiej na lekcjach informatyki w szkole podstawowej. Zajęcia warsztatowe na podstawie podręczników "Klik Plik" Wydawnictwa Szkolnego PWN. Prowadzenie: pani Ewa Stefanowicz, współautorka podręcznika
 • Program IT Audytor - narzędziem administratora szkolnej infrastruktury informatycznej - Komputronik
 • Informatyka Europejczyka - nowoczesny program nauczania - Grzegorz Jankowski
 • "NetSupport School" - praca administratora może być przyjemnością - Wojciech Prokopczuk
13:00 - 13:30 Losowanie nagród. Zamknięcie konferencji.