Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych pt. "Nowe Technologie w Szkole", która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2006 roku. Organizatorem konferencji jest Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Gminą Nowy Tomyśl.

Pomysł organizacji spotkania jest odpowiedzią na liczne sygnały  płynące od nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej oraz wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się administrowaniem szkolną infrastrukturą informatyczną oraz pełnią rolę liderów wdrażania i rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych. Podkreśla się w nich konieczność i potrzebę tego typu spotkań.

Do tej pory spotkania administratorów organizowane są w Mrozach (woj. mazowieckie) i Ożarowicach (woj. śląskie). Oba spotkania cieszą się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Mając liczne doświadczenia z organizacji Wielkopolskiej Konferencji Informatycznej w 2004 roku, żywimy nadzieję, że nasza inicjatywa stworzy szansę współdziałania nauczycieli z woj. wielkopolskiego, a także lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Chcemy, aby była to impreza cykliczna.

Propozycja nasza spotkała się z życzliwością i zainteresowaniem Kuratorium Oświaty w Poznaniu. We wstępnych rozmowach dotyczących koncepcji spotkania w dniu 9.02.2006 r.  uczestniczyli dyr. Roman Cegła i st. wizytator Zbigniew Talaga. Mamy również znakomite wsparcie organów samorządowych, a szczególnie Burmistrza Nowego Tomyśla Pana Henryka Helwinga.

Przyjęliśmy następujące cele spotkania:

 

Przewidujemy udział wielu firm działających na rzecz edukacji i warsztaty dotyczące różnych platform systemowych, panele eksperckie,  spotkanie integracyjne no i oczywiście nagrody od sponsorów! Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować wypełniając formularz rejestracyjny i dokonać opłaty wpisowej w wysokości 50zł (70 zł z noclegiem) na konto:

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego
os.Północ 25
64-300 Nowy Tomyśl
49 1090 1388 0000 0001 0367 2840
BZ WBK O/I Nowy Tomyśl

tytuł wpłaty: KASSK-2006 - wpisowe