Materiały z konferencji

Prezentujemy materiały nadesłane nam przez partnerów konferencji oraz osoby prowadzące wykłady i spotkania seminaryjno - warsztatowe. Chcemy tu zamieszczać również inne materiały, które interesują administratorów szkolnych sieci, o których dyskutowaliśmy w trakcie rozmów kuluarowych.

Maciej M. Sysło - Nauczyciel informatyki, administrator sprzętu czy koordynator TI - prezentacja w formacie *.ppt

Maciej M. Sysło - HISTORIA RACHOWANIA - LUDZIE, IDEE, MASZYNY - dokument w formacie *.pdf
Aktualności firmy Alwo.pl dot. NetSupport School oraz naszej konferencji
Prezentacja NetSupport School - praca administratora może być przyjemnością - format *.pps

Podręczniki instalacji i konfiguracji NetSupport School - format *.pdf

Strona internetowa zawierająca wiele przydatnych informacji na temat NetSupport School

WSiP - Lekcje z komputerem w nauczaniu zintegrowanym - prezentacja w formacie *.ppt

Odpowiedź MEiN na zapytanie Posła Pana Czesława Mroczka w sprawie administrowania sprzętem informatycznym w szkole